Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników