Pielęgniarka w szpitalu "Spółka"

Jak są cenione w Polsce pielęgniarki? Tym pielęgniarkom pracodawca musi wypłacać "dodatek wyrównawczy", bowiem ich wynagrodzenie jest niższe niż ustawowe 2 000 złotych brutto.

Pielęgniarka w szpitalu "Spółka"

Protest pielęgniarek w Mysłowicach. Wszystkie pracujące na bloku operacyjnym złożyły wypowiedzenia z powodu niskich zarobków. Szpital jest spółką od dwóch miesięcy. Od poniedziałku blok przestanie działać?

Protesty pielęgniarek.

Wszystkie pielęgniarki i położne z oddziału ginekologiczno - położniczego złożyły wypowiedzenia z pracy bo szpital przekształcono w spółkę. Dyrekcja szuka personelu a NFZ zerwie kontrakt na ten oddział jeśli nie będzie personelu.

Protesty pielęgniarek.

Września: Od 1 marca pracownicy szpitala (spółka) otrzymają dziesięcioprocentową podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Mają też dostać pięcioprocentowy dodatek. Tyle tylko, że będzie on uzależniony od realizacji kontraktu z NFZ.

Protesty pielęgniarek.

Publiczny szpital zostaje przekształcony w "Spółkę". Proponuje dalszą pracę wszystkim lekarzom i pielęgniarkom, w zamian za zmianę warunków pracy: likwidacja dodatku stażowego oraz funduszu socjalnego.

Protesty pielęgniarek.

Związek Zawodowy PiP oburzony wypowiedzią Prezes Samorządu Zawodowego PiP. "Nie rozumiemy jakie interesy naszej grupy zawodowej reprezentowała Pani Prezes", "... czy to prywatne stanowisko Pani Prezes, czy oficjalne organu samorządu zawodowego?"

Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzy w dniu 16 grudnia wniosek Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustaw zawierających regulacje w zakresie: kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie, norm zatrudnienia, uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych w zoz.

Szpital "spółką". Pielęgniarki: Zarabiamy tak marne grosze, że to się w głowie nie mieści. Tyle lat pracy i niewiele ponad tysiąc złotych.

Weto prezydenta dla ustawy o pracownikach zoz, w której uregulowano kwestie: jubileuszówek, odpraw i dodatków: funkcyjnego, za tytuł naukowy, za pracę w porze nocnej oraz w niedziele, stażowego, pogotowianego.

Weto prezydenta dla ustawy, w której uregulowano sprawę kierowniczych medycznych (pielęgniarskich) stanowisk pracy w ustawie o zoz, w SPZOZ i "szpitalach spółkach".

Czas bić na ALARM!!! Kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie w nowej ustawie o zoz. Przeczytaj i skomentuj! 30 komentarzy.

MZ zaproponuje poprawki do ustaw zdrowotnych, dzieki którym zostaną utrzymane uprawnienia do: dodatku za wysługę lat, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej.

Szpital został "spółką". Teraz zwalniają jedną trzecią zatrudninych pielęgniarek.

Szpital został "Spółką". Teraz zwalniają ... 40 pielęgniarek.

Restrukturyzacja. Zwolnienia ... pielęgniarek! Zwolnoine idą do Sądu Pracy.

Wśród zwolnionych osiemdziesięciu osób, właśnie pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę - ponad pięćdziesiąt osób.

Rząd o uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

W odniesieniu do pracowników medycznych zatrudnionych w placówkach szpitalnych więziennictwa rząd proponuje, aby osobom tam zatrudnionym przysługiwał dodatek w wysokości od 10 do 50 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zamiast pielęgniarek oddziałowych - pielęgniarki koordynatorki.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położonych - Osoby na kierownicze stanowiska muszą być powoływane na drodze konkursów.

Działy aktualności