Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Zawieszenie norm zatrudnienia pielęgniarek przedłużone.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki: tyle ukraińskich pielęgniarek przeprowadzi się do Polski.

Pielęgniarki z Ukrainy.

Przedłużono zawieszenie norm zatrudnienia pielęgniarek.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Minister zdrowia zawiesił obowiązywanie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

NFZ - normy zatrudnienia pielęgniarek są przeregulowane. Musi być ich rewizja!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie "nieodpowiedniej" obsady pielęgniarskiej. Co na to prokurator?

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2020.

Pielęgniarki - pracodawcy: normy zatrudnienia są zawyżone. Proponujemy inne. Obniżone!

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - ministerstwo - jeden szpital oficjalnie zgłosił niedobór pielęgniarek w 2020 roku.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - komunikat po spotkaniu w ministerstwie w dniu 6.02.2020 r.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki - kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki - "na pięć szpitalnych łóżek muszą przypadać dwie pielęgniarki".

Normy zatrudnienia pielęgniarek.

Związek i izba pielęgniarek zaakceptowały zmiany odnośnie norm zatrudniania pielęgniarek.

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek. Rząd - będzie nowy sposób ich ustalania.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: zlikwidowano nam w oddziale dziesięć łóżek, ale mamy dziesięć dostawek.

Normy zatrudniania pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki: kontrola liczby pielęgniarek w oddziale.

Normy zatrudnienia pielęgniarek.

Pielęgniarki - "Hańba, Dyrektorze!"

Pielęgniarki - prokuratury dochodzenie w sprawie obsady pielęgniarek.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

NFZ - na oddziale nie było jakiejkolwiek obsady pielęgniarskiej!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek. Jakie zapisano okresy przejściowe?

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych - jakie okresy przejściowe?

7 dni temu minister podpisał normy zatrudnienia pielęgniarek! Dlaczego tego nie ogłoszono?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych podpisane!

MZ - normy zatrudnienia pielęgniarek? TAK! Ale nie od 1 stycznia 2019. Wyszło jak zawsze...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki specjalistki. Ile z nich obecnie pracuje? Ministerstwo zdrowia podało ich liczbę w kontekście zapowiadanych norm zatrudnienia, które mają określić minimalną liczbę pielęgniarek posiadających specjalizację na oddziałach...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz liczby... Ministerstwo zdrowia z całą starannością podeszło do kwestii obecnej liczby pielęgniarek w kontekście wprowadzenia nowych norm zatrudnienia pielęgniarek. Nawet obliczyło ile umrze pielęgniarek w latach 2018-2020, które nie nabędą uprawnień emerytalnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia: pielęgniarek nie brakuje! Zobacz w jakich województwach w szpitalach jest za dużo pielęgniarek i położnych! Np. w województwie mazowieckim ponad 5 tysięcy...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia prezentuje dane, z których wynika, że w szpitalach, które mają kontrakt z NFZ jest o 20 tysięcy etatów pielęgniarek i położnych... za dużo! W przypadku wprowadzenie nowych norm zatrudnienia.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Brak pielęgniarek? Nadciąga katastrofa? Nic podobnego! Wiceminister zdrowia Zbigniew Król: "W skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko pozazdrościła redakcji pielegniarki.info.pl pielęgniarskich memów. Postanowiła sama stworzyć mem (14) pisząc w oficjalnym ministerialnym dokumencie: "do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Pani Józefa Szczurek-Żelazko: "Do Ministerstwa Zdrowia nie docierają bezpośrednio sygnały o niewystarczających obsadach pielęgniarskich".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

Tak się postrzega pracę pielęgniarek i pielęgniarstwo w Polsce! Pielęgniarki piszą: "Dlaczego jesteśmy traktowane przedmiotowo, a nie podmiotowo? Nie jesteśmy robotami. Mamy dyplomy, kursy, studia, a przede wszystkim większość z nas ma wiedzę i doświadczenie, zdobywane latami ciężkiej, odpowiedzialnej pracy w zawodzie pielęgniarki".

Pielęgniarstwo 2018.

4 czerwca kolejne spotkanie pań w czepkach z przedstawicielami ministerstwa zdrowia. Czy także tym razem dowiemy się, zdecydowano o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów." Zobacz porządek obrad...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Szpital obecnie zatrudnia 195 pielęgniarek. Dyrektor szpitala już policzył, jaki powinien być stan zatrudnienia tej grupy zawodowej w przypadku wejścia w życie norm zatrudnienia 0,6 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zachowawczym i 0,7 etatu na łóżko dla oddziałów o profilu zabiegowym.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Lekarze najpierw poszli do ministerstwa i załatwili sobie z ministrem podwyżki tylko dla siebie, teraz wykazują się "troską" o personel pielęgniarski, w zakresie projektowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zawód lekarza a zawód pielęgniarki i położnej.

Normy zatrudnienia zaproponowane przez Józefę Szczurek-Żelazko to radosna urzędnicza twórczość! Nie została uregulowana kwestia, czy normy będą dotrzymane, jeśli np. z 21 etatów pielęgniarek (przewidziana norma) dwie osoby będą przebywały na urlopach wychowawczych, dwie na zwolnieniach lekarskich, a jedna na urlopie wypoczynkowym. Czy w takiej sytuacji liczebność kadry pielęgniarskiej będzie spełniała "normy"?

Działalność wiceministra zdrowia - pielęgniarki

Oddziały zabiegowe - zobacz jaka wymagana będzie liczba pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacje na poszczególnych oddziałach szpitalnych - zabiegowych, według projektu rozporządzenia określającego normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Zobacz jaka wymagana będzie liczba pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacje na poszczególnych oddziałach szpitalnych - wykaz dotyczy wszystkich oddziałów.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Normy zatrudnienia na oddziale chirurgicznym zaproponowane przez Józefę Szczurek-Żelazko to radosna urzędnicza twórczość! Nie została uregulowana kwestia czy normy będą dotrzymane kiedy z 21 etatów pielęgniarek (przewidziana norma), 2 osoby będą przebywały na urlopach wychowawczych, dwie na zwolnieniach lekarskich a jedna na urlopie wypoczynkowym. Czy w takiej sytuacji liczebność kadry pielęgniarskiej będzie spełniała powyższe "normy"?

Normy zatrudnienia pielęgniarek.

I tak oto w ten sposób pani Józefa Szczurek-Żelazko prezentuje pielęgniarkom (bajkowe)normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziale wewnętrznym.

Normy zatrudnienia pielęgniarek.

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zobacz projekt wraz uzasadnieniem...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Ile będzie potrzeba pielęgniarek na grafiku w przypadku 30 łóżkowego oddziału, kiedy będą obowiązywały normy zatrudnienia: 0,6 – dla oddziałów zachowawczych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych, 0,8 dla oddziałów dziecięcych?

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Jajcarze z ministerstwa zdrowia... Ministerstwo przygotowało projekt norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 0,6 – dla oddziałów niezabiegowych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych. Chociaż już w maju 2017 roku policzyło ile pielęgniarek zabraknie w przypadku wprowadzenia tych norm. Czy to jest odpowiedzialne postępowanie? Normy mają wejść w życie za rok, a sytuacja w kwestii braku pielęgniarek się nie polepszy a zdecydowanie pogorszy!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności