Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Łódź
Województwo: łódzkie
Płatność: bezpłatny

Opis:

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA ANESTEZJOLOGICZNA!
RESZTA MIEJSC – 1 857 ZŁ

Cel kształcenia:
Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie po znieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne 330godz.; zajęcia praktyczne 649 godz. Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 196godzin, może być wykorzystane na samokształcenie

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych