Pielęgniarstwo internistyczne

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Łódź
Województwo: łódzkie
Płatność: bezpłatny

Opis:

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA CHIRURGICZNA!
RESZTA MIEJSC – 1 975 ZŁ

Cel kształcenia:
Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych;
  • zajęcia praktyczne427 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 171 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych