Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 550.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

Czas kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji wynosi 62 godziny dydaktyczne:

  • zajęcia teoretyczne –34 godziny, w tym 7godzin zajęć warsztatowych,
  • zajęcia praktyczne –28 godzin.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych