Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 2000 zł

Opis:

Cel kształcenia: Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji położna, edukator do spraw laktacji, powinna m.in.:
• skutecznie edukować kobietę w okresie przygotowania i przebiegu laktacji,
• przygotować kobietę do karmienia piersią uwzględniając jej indywidualne uwarunkowania takie jak: stan zdrowia, przeszłość położnicza, w tym doświadczenia w karmieniu piersią, sytuacja socjoekonomiczna,
• stworzyć warunki do przeprowadzenia pierwszego kontaktu między matką a dzieckiem po porodzie, zainicjować rozpoczęcie pierwszego karmienia oraz obserwować i nadzorować jego bezpieczny przebieg tuż po porodzie lub później, jeśli został odroczony ze względów życiowych,
• nauczyć matkę właściwej techniki karmienia i obserwacji dziecka przy piersi,
• nauczyć matkę obserwacji i oceny wskaźników skutecznego karmienia.