Endoskopia

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Województwo: łódzkie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 700.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażuwynosi 133 godziny dydaktyczne, w tym:

  • zajęcia teoretyczne –63 godziny,
  • zajęcia praktyczne 70 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 13 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych