Leczenie ran dla położnych

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 650 zł

Opis:

Cel kształcenia: Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych otrzymuje położna, która w zakresie wiedzy posiada:
• specjalistyczną wiedzę z zakresu leczenia ran, w tym odleżyn i owrzodzeń nowotworowych oraz przetok
• znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ran

W zakresie umiejętności potrafi:
• świadczyć samodzielnie opiekę specjalistyczną z zakresu profilaktyki i leczenia ran;
• stosować zasady etyki ogólnej i zawodu w świadczeniu opieki nad chorą z raną;
• nauczyć pacjentkę i jej rodzinę postępowania zapobiegającego wystąpieniu rany, powikłań rany oraz opieki nad chorym z raną;
• doradzać członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i opieki nad raną;
• prowadzić szkolenia w zakresie profilaktyki i leczenia ran;
• korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie leczenia ran dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

Kurs obejmuje:
• część teoretyczną (45 h)
• część praktyczną (70 h)