Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 800 zł

Opis:

Cel kształcenia: Położna monitoruje dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu położna powinna:
• monitorować dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
• monitorować stan płodu z wadami rozwojowymi w okresie ciąży i porodu,
• wykonać i zinterpretować zapis kardiotokograficzny kobiety ciężarnej i rodzącej,
• dokonać wstępnej oceny zapisu EKG płodu,
• rozpoznać zaburzenia czynności serca płodu na podstawie zapisu KTG, EKG płodu oraz innych metod klinicznych i skierować pacjentkę do dalszej diagnostyki.

Kurs obejmuje:
• część teoretyczną (35 h)
• część praktyczną (55 h)