Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Edukacji Żelazna
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 700 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie położnej do sprawowania opieki nad kobietą z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 180 godz. dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 44 godz.,
  • zajęcia praktyczne 136 godz.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin
przeznaczonych
na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 18 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych