Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 700 zł

Opis:

Cel kształcenia: Położna obejmie opieką kobietę z cukrzycą w czasie ciąży, porodu i połogu oraz jej dziecko.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym położna powinna m.in.:
• omówić model opieki medycznej nad kobietą ciężarną z cukrzycą,
• przygotować kobietę z cukrzycą do zajścia w ciążę,
• określić cele i metody leczenia kobiety ciężarnej z cukrzycą,
• przedstawić kryteria wyrównania metabolicznego u kobiety z cukrzycą,
• przygotować kobietę w ciąży z cukrzycą do badań diagnostycznych,
• planować i realizować opiekę pielęgniarską nad ciężarną z cukrzycą przedciążową oraz z cukrzycą ciążową,
• rozpoznawać zagrożenia występujące w ciąży powikłanej cukrzycą,
• określić na podstawie oceny parametrów USG sposób ukończenia ciąży,
• przygotować i motywować pacjentkę do skutecznej samokontroli i samoopieki,
• ocenić stan płodu w czasie porodu poprzez monitorowanie czynności serca płodu i czynności skurczowej macicy,
• zapobiegać powikłaniom matczynym i noworodkowym,
• objąć kompleksową opieką noworodka matki chorej na cukrzycę,
• udzielić wsparcia emocjonalnego i informacyjnego kobiecie chorej na cukrzycę w czasie ciąży, porodu i połogu.

Kurs obejmuje:
• część teoretyczną (46 h)
• część praktyczną (146 h)