Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs kwalifikacyjny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 1549.00 zł

Opis:

Cel kształcenia: 
Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 200 godzin,
  • zajęcia praktyczne 245 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych
na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 89 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych