Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs kwalifikacyjny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 1549 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 377 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 160 godzin
  • zajęcia praktyczne 217 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych
na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 75 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych