Pielęgniarstwo neonatologiczne

Kurs dla: Pielęgniarek i położnych
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Warszawa
Województwo: mazowieckie
Płatność: bezpłatny

Opis:

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA NEONATOLIGCZNA!
RESZTA MIEJSC – 2 037 ZŁ

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie
kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 475 godzin,
  • zajęcia praktyczne 365 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych