Pielęgniarstwo onkologiczne

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Warszawa
Województwo: mazowieckie
Płatność: bezpłatny

Opis:

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA ONKOLOGICZNA!
RESZTA MIEJSC – 2 037 ZŁ

Cel kształcenia:
Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną,
w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 800 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 485 godzin,
  • zajęcia praktyczne 315 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 160 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych