Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs kwalifikacyjny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 1549.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii
jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 365 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 155 godzin,
  • zajęcia praktyczne 210 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych
na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 73 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych