Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Kielce
Województwo: świętkokrzyskie
Płatność: bezpłatny

Opis:

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA OPIEKI PALIATYWNEJ!

Cel kształcenia:
Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 841 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 470 godzin,
  • zajęcia praktyczne 371godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 168 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych