Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs kwalifikacyjny
Organizowany przez: Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Województwo: łódzkie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 1700 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 380 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 205 godzin;
  • zajęcia praktyczne 175 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych
na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 76 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych