Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Warszawa
Województwo: mazowieckie
Płatność: bezpłatny

Opis:

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA RODZINNA DLA PIELĘGNIAREK!
RESZTA MIEJSC – 2 190 ZŁ

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji
świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań
naukowych.


Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 850 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne 500 godzin,
  • zajęcia praktyczne 350 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 170 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych