Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Płatność: bezpłatny

Opis:

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA RODZINNA DLA POŁOŻNYCH!
RESZTA MIEJSC – 2 137 ZŁ

Cel kształcenia:
Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 824 godziny dydaktyczne, w tym:

  • zajęcia teoretyczne 495 godzin,
  • zajęcia praktyczne 329 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 164 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych