Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs kwalifikacyjny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 1549.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością

szkolną oraz lokalną.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 395 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 150 godz.,
  • zajęcia praktyczne 245 godz.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż
79 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych