Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs kwalifikacyjny
Organizowany przez: Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Województwo: łódzkie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 1700.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne 185godzin,
  • zajęcia praktyczne140 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 65 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych