Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Specjalizacja
Organizowany przez: AKADEMIA ZDROWIA - Łódź
Województwo: łódzkie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 2200 zł

Opis:

PROMOCJA! SPECJALIZACJA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA W CENIE: 2 200 ZŁ

Cel kształcenia:
Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.


Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 854 godziny dydaktyczne:

  • zajęcia teoretyczne 522 godziny dydaktyczne,
  • zajęcia praktyczne 332 godziny dydaktyczne.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 80% łącznej liczby godzin
przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 20%, co stanowi nie więcej niż 170 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych