Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Kurs dla: Pielęgniarek i położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 500 zł

Opis:

Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa otrzymuje pielęgniarka, położna, która w zakresie wiedzy posiada:
• specjalistyczną wiedzę z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do podejmowania czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej

W zakresie umiejętności potrafi:
• korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;
• udzielać samodzielnie określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej obejmujących planowanie, realizowanie, interpretowanie i ocenianie podejmowanych działań;
• dobierać środki i metody w świadczeniu opieki w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
• zapobiegać powikłaniom wynikającym z udzielania czynności ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Kurs obejmuje:
• część teoretyczną (wykłady + ćwiczenia – 60 h)
• część praktyczną (30 h)