Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka

Kurs dla: Pielęgniarek i położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 450 zł

Opis:

Cel kształcenia: Pielęgniarka, położna rozpozna stany zagrożenia życia noworodka i podejmie działania resuscytacyjne w ramach kompetencji zawodowych.

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka położna, pielęgniarka powinna:
• ocenić stan noworodka za pomocą skali Apgar i skali Silvermana,
• monitorować bezprzyrządowo i przyrządowo czynności życiowe noworodka,
• omówić i rozpoznać stany kliniczne doprowadzające do niewydolności oddechowo-krążeniowej noworodka,
• wykonać początkowe zabiegi resuscytacyjne u noworodka tj. zabezpieczyć przed utratą ciepła, udrożnić drogi oddechowe, stymulować dotykiem,
• podjąć zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u noworodka z wyłączeniem intubacji dotchawiczej tj. tlenoterapię bierną, wentylację workiem samorozprężalnym, zewnętrzny masaż serca oraz zastosować nCPAP,
• monitorować stan noworodka po resuscytacji,
• stosować środki ochrony przed zakażeniem.

Kurs obejmuje:
• część teoretyczną (27 h)
• część praktyczną (30 h)