Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 600 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Ogólne efekty kształcenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka w zakresie wiedzy posiada:
• aktualną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych noworodków
• znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych

W zakresie umiejętności potrafi:
• wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne u pacjentów w różnym wieku
• rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia
• korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych

W zakresie kompetencji społecznych:
• szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
• współpracuje z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
• ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych;
• krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie szczepień ochronnych;
• stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie szczepień ochronnych

Kurs obejmuje:
– część teoretyczną (35 h)
– część praktyczną (45 h)