Szczepienia ochronne dla położnych

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 600 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• szczepień ochronnych noworodków;
• szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Ogólne efekty kształcenia Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne otrzymuje położna, która w zakresie wiedzy posiada:
• aktualną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych noworodków
• aktualną wiedzę z zakresu szczepień istotnych ze względów epidemiologicznych na przykładzie szczepienia przeciw HPV
• znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych noworodków i szczepienia przeciw HPV.

W zakresie umiejętności potrafi:
• wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami szczepienia ochronne u noworodków;
• wykonać szczepienie przeciw HPV;
• rozpoznawać i klasyfikować niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) oraz podejmować stosowne działania w przypadku ich wystąpienia;
• korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie szczepień ochronnych

Kurs obejmuje:
• część teoretyczną (27 h)
• część praktyczną (25 h)