Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych CMŻ
Województwo: mazowieckie
Płatność: pełnopłatny

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz
wykonania dojścia doszpikowego.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia
doszpikowego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 40 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne 15 godzin;
  • ćwiczenia w warunkach symulowanych 25 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 4 godziny, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych