Referencje: 1. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne wywołane przez Neisseria meningitidis. [w:] Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka. Alfa-Medica Press, Bielsko - Biała, 2007. Str. 415 - 418.
Referencje: 1. Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych bakteryjne wywołane przez Neisseria meningitidis. [w:] Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka. Alfa-Medica Press, Bielsko - Biała, 2007. Str. 415 - 418.

Ważna informacja

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych.

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.

Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza , do którego należy ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia.

GSK Commercial Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa,
tel.: 22 576 9000, fax: 22576 9001,
pl.gsk.com
Data przygotowania materiału: kwiecień 2017 PL/BEX/0033/17