Czas pracy

Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, rozkłady czasu pracy, dyżur medyczny, gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czas pracu pracowników UE określa  Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Czas pracy personelu medycznego w Polsce określają przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej -rozdział czwarty - jako przepisy szczególne oraz w ograniczonym zakresie przepisy Kodeksu Pracy w kwestiach, których nie reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej.

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 1991 r.

o zakładach opieki zdrowotnej

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)

Ostatnia zmiana: Dz. U. Nr 171, poz. 1056 z 2008 r.

- wyciąg -

 

Rozdział 4
Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej

Art. 32g.
1. Czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 32i ust. 1, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
3. Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów
– w zakresie określonym w ust. 5, nie może przekraczać 5 godzin na dobę iprzeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
4. Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
5. Czas pracy, o którym mowa w ust. 3, stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w:
1) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych, lub
b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania
jonizującego, lub
c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego
związanych z działalnością, o której mowa w lit. a i b;
2) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów;
3) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, histopatologii,
cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) przygotowywanie preparatów lub
b) wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych;
4) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, medycyny sądowej oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) wykonywanie sekcji zwłok lub
b) wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych
i toksykologicznych, lub
d) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.
6. Okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1-4, nie może przekraczać 3 miesięcy

Komentarze użytkowników

#1  2008.11.28 18:21:15 ~RUDA

Piszę prosząc o pomoc w uzyskaniu informacji na pytanie czy osoba pełniąca obowiązki przewodniczącej związku zawodowego pielęgniarek może jednocześnie pełnić funkcję oddziałowej,proszę o podanie nr ustawy mówiącej o tym fakcie

#2  2008.12.03 23:51:53 ~maja

Pełnienie funkcji z wyboru w Związku reguluje Statut Związku. Czlonkowie Związku znają swój Statut i oni decydują w tajnych wyborach kto ma ich reprezentować.

#3  2010.02.02 16:42:53 ~Kinga

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedż na następujące pytanie-czy w obowiązującym harmonogramie pracy -grafiku pielęgniarek można dokonywać zmian(częste zamiany personelu pielęgniarskiego).Mój grafik to brudnopis z mnóstwem skreśleń.

#4  2010.02.21 22:31:48 migdał

W mojej pracy nie mozna zmieniać grafiku,bo zabrania tego naczelna oraz oddziałowa.Chyba że wystapi siła wyzsza.Obecnie grafik to beton nie do ruszenia.Należy trzymać się tygodniowej normy czasu oraz miesięcznej.Więc czasem pracujemy np.4 godziny,bo tyle brakuje do normy.Najgorzej mają te,które dojeżdżają z daleka. Jeśli wypadną nadgodziny,to są zabierane dyżury nocne,bo one kosztują wiecej.

#5  2010.09.14 00:00:13 ~oli

U mnie w szpitalu grafki to fikcja.P.naczelna zmienia dyzury z godziny na godzinę ,potrafi zadzwonić o godz.17 żeby nie przychodzić na dyzur nocny zaczynający się o 19,lub każe nie przychodzić na dyzur i wypisać 12 godz.urlopu lub 2 dni opieki nad dzieckiem za jeden dyżur tłumacząc że opieka jest tylko 7godz35 min.Szpital to jej prywatny folwark.Jesteśmy zastraszane.Pojedyncze dyżury w ramach oszczędności.

#6  2010.10.29 17:42:50 ~AgaK.

Mam pytanie czy normy pracy 7,35 dotycza tylko szpitali i zoz-ow, czy rowniez nzoz-ow. pracuje w nzoz-ie , chca nam wydluzyc czas pracy, czy maja takie prawo? jakimi ustawami ewentualnie mozemy sie podeprzec?

#7  2011.10.26 22:53:33 ~agusia

U mnie oddziałowa w pracy, czuje się Pania ,zmienia grafik kiedy grafik kiedy i chce i jak chce. Każdy grafik po zatwierdzeniu, można zmienic , ale tylko za porozumieniem z pracownikiem, przeciez możemy mieć Swoje plany? Czy maja Takie prawo, nie pytając i nie informując zmienić grafik?

#8  2011.11.27 18:08:31 ~ola80

Czy pielęgniarka wracając z wychowawczego i mając dzieci w wieku 2,5 roku i roczne ma obowiązek pracy w systemie 12 godzinnym?

#9  2014.01.28 20:09:29 ~bozena

Razem musimy współ działać bo nas wykończą działają przecież na naszą niekorzyść.tylko na swoją wyłącznie korzyść,kiedy się postawisz to cię załatwią wbiałych rękawiczkach.to ci ustawi dyżury tak żeby cię zmęczyć np.dień dzień po 12h to masz dosyć i jeszcze wiele innych chwytów stosują.że niby nic się nie stało.one współpracują z dyrektorem placówki i żeby one były doceniane finansowo.kiedy to zrozumiecie czuję się poniewierana,zamknięta w obozie pracy bez możliwości poradzenia sobie z tą elitą. to nie są pielęgniarki to są sużbistki -gestapo.

#10  2016.06.08 23:41:18 ~Jadwiga

Witam. Jestem absolwentką szkoły pielęgniarskiej i zaczęłam niedawno pracę. Po 2 miesiącach chodzenia na oddział wewnętrzny od pon. do piątku od 6.50 do 14.35 (czasmai dłużejbo nie zostawię 1 koleżanki na 36 pacjentów i jedną salową). Już nie mam siły, jestem zmęczona, zestresowana, wystraszona i zrezygnowana. Dopiero zaczęłam pracę, a już mam dość. Jak na początku chciałam się wszystkiego uczyć to było odganianie i gadki w stylu "nauczysz się powoli, a teraz muszę szybko to/coś zrobić" i po miesiącu pracy nie czucia nóg w dupie nagle mi mówią, że jestem leniwa i wolę siedzieć w papierkach (mimo, że cały czas biegałam od pacjenta do pacjenta i lekarza i pożyczałam z innych oddziałów brakujące podstawy jak pampersy, środki czystości itp.), a tych samych papierów przez 2 miesiące wypełniłam tylko kilka sama, a resztę to przy wymianie wenflonów cewników itp. Oddziałowa nie chce mnie puścić na 12h dyżury tłumacząc moimi "brakami", a jak dla mnie to wygląda że zrobiła sobie ze mnie - młodej osoby zwykłego woła do roboty.

#11  2016.07.05 16:59:37 ~asia

Witam, pracuje na oddziale dializ systemem 12 godzinnym, w tym miesiąc szanowna pani oddziałowa wprowadziła dyżur od godz 19 do 24 .Czym o tej godzinie wrócić do domu? Czy to jest zgodne z prawem? Zaznaczam że nie jest to stacja prywatna.

Dodaj komentarz