Sierpień 2022

Zobacz e-wydanie
Artykuły wydania:Podchody wokół tabeli zaszeregowania.Manewry wokół dodatku za wysługę lat.Dramatyczne skutki unieruchomienia pacjenta.

Lipiec 2022

Zobacz e-wydanie
Artykuły wydania:Pielęgniarki nie chcą być mięsem armatnim.Kompetencje lepszych i gorszych pielęgniarek.Sąd po stronie pielęgniarki, która odmówiła testowania.

Czerwiec 2022

Zobacz e-wydanie
Artykuły wydania:Sejm uchwalił nową siatkę wynagrodzeń.Pielęgniarki po magisterium lub LM, ze specjalizacjąKarmienie pacjenta – kto ma uprawnienia?

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Gdańsk

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Katowice

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Opole

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kobierzyce

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Skórzewo

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Lublin

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Chylice-kolonia

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Warszawa

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Berno

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Berno

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Lucerna

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Lucerna

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Zurych

Pielęgniarka/Pielęgniarz - Zurych

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo pediatryczne

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Portal Pielęgniarek i Położnych

Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych powstał w 2005 roku. Założycielem jest Mariusz Mielcarek – pielęgniarz, który pełni funkcję redaktora naczelnego. Misją Portalu jest informowanie o bieżących sprawach istotnych w zawodzie pielęgniarki i położnej, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne, sprawdzone i aktualne treści. Na Portalu pielęgniarka i położna znajdzie oferty pracy, zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców oraz oferty kursów i szkoleń, podnoszących wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Portal jest także miejscem wymiany opinii i poglądów na temat polskiego pielęgniarstwa i położnictwa. Szczególnym zainteresowaniem redakcji Portalu są sprawy dotyczące polityki wynagradzania pielęgniarek i położnych oraz postępująca deprecjacja tych zawodów. Ponadto znacząca część informacji dotyczy sytuacji kadrowej w pielęgniarstwie oraz warunków wykonywania praktyki zawodowej.