Strona główna
Mapa strony
Pielęgniarki i Położne
Fakty Komentarze Codziennie
  Prawie 450 tysięcy osób odwiedziło Portal Pielęgniarek i Położnych w 2014 roku!
  Prawie 3 tysięce komentarzy zamieścili użytkownicy Portalu Pielęgniarek i Położnych od początku 2014 roku!

Nowy numer czasopisma internetowego "NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO".

Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-03 05:23      Ten artykuł czytano już: 9500 razy !

Do zamieszczania artykułów w czasopiśmie zapraszamy nauczycieli akademickich oraz pielęgniarki i położne, które przeprowadziły badania uzyskując ciekawe wyniki, napisały prace związane ze swoim zawodem w ramach studiów magisterskich, licencjackich, specjalizacji zawodowych, różnych kursów i szkoleń.

Kolejny numer Czasopisma Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo jest nieco inny w swej strukturze niż numery poprzednie – mianowicie z racji tego, że zostały w nim opublikowane wyróżnione prace spośród tych, które zostały nadesłane na ogłoszony w poprzednim numerze Czasopisma konkurs zatytułowany "20 lat później - moje wyobrażenia o wypełnianiu ról pielęgniarki/położnej w przyszłości". Spośród wszystkich prac, jakie zostały nadesłane wybrano trzy, które zdaniem kapituły konkursu wyróżniały się istotą przemyśleń i przygotowaniem merytorycznym. Zgodnie z zapowiedzią autorzy wyróżnionych i opublikowanych prac zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego; nagrody zostaną im dostarczone wkrótce pocztą. Autorom wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy, zaś ofiarodawcom nagród składamy wyrazy podziękowania.

Jak można przeczytać w nadesłanych na konkurs artykułach ich autorzy mają różne, aczkolwiek w pewnej mierze podobne wyobrażenia dotyczące wypełniania ról zawodowych pielęgniarki i położnej w naszym kraju za około 20 lat. Autorzy w swych pracach nakreślili wizję optymistyczną i należy sądzić, że będzie się ona pomału spełniać, bowiem systematyczny dalszy rozwój pielęgniarstwa jako nauki i dążenie do kształcenia i samokształcenia wśród pielęgniarek mogą to zagwarantować. Należy jednak pamiętać, że obok chęci i dobrej wiary wśród wszystkich pielęgniarek i położnych w naszym kraju do kształtowania nowoczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, także duża część odpowiedzialności za przyszłość naszego zawodu ciąży na decydentach (politykach i dyrektorach różnych szczebli), którzy odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce.

mgr Wojciech Kapała

 

Zobacz poprzednie wydania czasopisma Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo

Zobacz Ogólnopolską Niezależną Bezpłatną Gazetę Pielęgniarki i Położnej

 

 

 

 

Książki w Sklepie Pielęgniarek i Położnych
  • Small_Top
  • Small_modele_opieki_pielegniarskiej_nad_chorym_doroslym
  • Small_Top-1
  • Small_yyy
  • Small_ksi____ka_002
  • Small_wstrzykniecia_domiesniowe

Najnowsze artykuły z aktualności:

Zobacz jakie informacje o wczorajszych pikietach pielęgniarek prezentują na stronach internetowych izba i związek pip.

Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 09:46

Działalność związku i izby pip.

Lekcja 8 z kolejnej część ANGIELSKIEGO DLA PIELĘGNIAREK z PCQ Recruitment. Elderly Care – materiały i słownictwo związane z pracą z osobami starszymi.

Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 06:30

Nauka języka angielskiego dla pielęgniarek.

Uwaga pielęgniarki. Już 7 maja! Rozmowy rekrutacyjne przez Skype. Wszystkie oddziały i specjalizacje.

Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-19 06:23

Praca dla pielęgniarek i położnych za granicą.

Komentarze użytkowników

Jeszcze nie skomentowano tego artykułu.
Skorzystaj z linków poniżej, aby napisać swój.

Praca za granicą

Praca w Polsce

Najpopularniejsze informacje

Liczba wyświetleń: 26971

List! Samo życie.

Liczba wyświetleń: 19328

Chciałam się tylko pożalić ... 38 KOMENTARZY.

Liczba wyświetleń: 36019

Wykształcenie pielęgniarskie a wysokość uposażenia.

Liczba wyświetleń: 101225

Cewnikowanie mężczyzny. 42 KOMENTARZE.

Liczba wyświetleń: 28305

Uczulenie na rękawiczki.

Liczba wyświetleń: 21421

Przepaść pomiędzy teorią a praktyką.

Liczba wyświetleń: 18694

Do pracy z takimi pacjentami nas nie przeszkolono!

Liczba wyświetleń: 21071

Dyrektor ds. pielęgniarstwa wrogiem pielęgniarek.

Liczba wyświetleń: 36600

Salowa pielęgniarką instrumentariuszką.

Liczba wyświetleń: 22699

Pielęgniarki w opinii dyrekcji były "stosunkowo mało obciążone pracą" i z tego powodu były oddelegowywane do pracy na inne oddziały. Sąd: "nastąpiło naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu"!

Liczba wyświetleń: 17504

Pielęgniarska ortografia.

Liczba wyświetleń: 36784

Naczelna Izba PiP opublikowała stanowisko w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Zobacz zaproponowany tzw. awans poziomy pielęgniarki i położnej, uzależniony od posiadanego dyplomu, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Liczba wyświetleń: 21735

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie braku właściwego wykorzystania potencjału pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa oraz wprowadzenia ścieżek kariery zawodowej w pielęgniarstwie, które pozwoliłyby na uporządkowanie kompetencji pielęgniarek w zależności od posiadanego wykształcenia.

Liczba wyświetleń: 47573

Ministerstwo zdrowia proponuje: magister pielęgniarstwa po 1 roku pracy (?!?) w szpitalu będzie mógł być pielęgniarką oddziałową. W okresie przejściowym (do 2020 r.) przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa i koordynująca bez wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Wprowadzono stanowisko asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Niektóre propozycje wzbudzą zapewne zdziwienie oraz kontrowersje w naszym środowisku zawodowym.

Liczba wyświetleń: 18575

Kolejna podwyżka składek ściąganych przez izbę pip od pielęgniarek i położnych.

Portal na nasza-klasa.pl

Zapraszamy do zapisania się do newslettera!