Nowy numer czasopisma internetowego "NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO".

Do zamieszczania artykułów w czasopiśmie zapraszamy nauczycieli akademickich oraz pielęgniarki i położne, które przeprowadziły badania uzyskując ciekawe wyniki, napisały prace związane ze swoim zawodem w ramach studiów magisterskich, licencjackich, specjalizacji zawodowych, różnych kursów i szkoleń.

Kolejny numer Czasopisma Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo jest nieco inny w swej strukturze niż numery poprzednie – mianowicie z racji tego, że zostały w nim opublikowane wyróżnione prace spośród tych, które zostały nadesłane na ogłoszony w poprzednim numerze Czasopisma konkurs zatytułowany "20 lat później - moje wyobrażenia o wypełnianiu ról pielęgniarki/położnej w przyszłości". Spośród wszystkich prac, jakie zostały nadesłane wybrano trzy, które zdaniem kapituły konkursu wyróżniały się istotą przemyśleń i przygotowaniem merytorycznym. Zgodnie z zapowiedzią autorzy wyróżnionych i opublikowanych prac zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Fundację Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego; nagrody zostaną im dostarczone wkrótce pocztą. Autorom wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy, zaś ofiarodawcom nagród składamy wyrazy podziękowania.

Jak można przeczytać w nadesłanych na konkurs artykułach ich autorzy mają różne, aczkolwiek w pewnej mierze podobne wyobrażenia dotyczące wypełniania ról zawodowych pielęgniarki i położnej w naszym kraju za około 20 lat. Autorzy w swych pracach nakreślili wizję optymistyczną i należy sądzić, że będzie się ona pomału spełniać, bowiem systematyczny dalszy rozwój pielęgniarstwa jako nauki i dążenie do kształcenia i samokształcenia wśród pielęgniarek mogą to zagwarantować. Należy jednak pamiętać, że obok chęci i dobrej wiary wśród wszystkich pielęgniarek i położnych w naszym kraju do kształtowania nowoczesnego pielęgniarstwa i położnictwa, także duża część odpowiedzialności za przyszłość naszego zawodu ciąży na decydentach (politykach i dyrektorach różnych szczebli), którzy odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce.

mgr Wojciech Kapała

 

Zobacz poprzednie wydania czasopisma Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo

Zobacz Ogólnopolską Niezależną Bezpłatną Gazetę Pielęgniarki i Położnej