Pismo ministerstwa zdrowia w sprawie liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych w nowej ustawie o samorządzie.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz pismo . . .

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych