Oferta pracy - pielęgniarka ODDZIAŁOWA - Gryfice

Umowa o pracę

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu. Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych § 12 na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZPITALA.

Oferta pracy składana przez:

SPZZOZ W GRYFICACH
NIECHORSKA 27
72-300 Gryfice
województwo zachodniopomorskie

Dodatkowe informacje:

telefon: +48913842061
strona www: http://www.medicam.pl
Osoba kontaktowa: RENATA SZCZESIAK