Działy aktualności

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Radziwiłł przedstawił propozycje systemowych rozwiązań "gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

13 czerwca - ministerstwo zdrowia pisze kolejny rozdział... bajki "z mchu i paproci" - czyli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Teraz "zbiera dane dotyczące wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych (2.500 podmiotów)".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ministerstwu zdrowia bardzo zależy na szybkim uchwaleniu tej ustawy! Zobacz dlaczego. Ta ustawa ma zastąpić tzw. podwyżki dla pielęgniarek - 4x400 brutto brutto. Zobacz cały tekst projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - Minister podzielił pielęgniarki na specjalistki, starsze i inne...

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - kwiecień 2016

Zobacz jaka według związków powinna być wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia z podziałem na grupy zawodowe.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Ministerstwo zdrowia pisze dalszy ciąg... bajki "z mchu i paproci"? Zobacz zapisy w projekcie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników (w tym pielęgniarek i położnych) podmiotów leczniczych.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Informacja po spotkaniu w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników (także pielęgniarek i położnych) podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Zobacz na jakie grupy zawodowe podzielono pracowników ochrony zdrowia (w tym pielęgniarki i położne) w kontekście projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia.

Kwietniowe wydanie miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych: lekarz - 2 lub 3 średnie krajowe, pielęgniarka i położna - 1,5 średniej, specjalistka - 1,75 średniej oraz magister - 2 średnie.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy.