Niedawny werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawił, że polskie pielęgniarki zostały zdegradowane niejako do ˝drugie ligi˝. Co dalej……?

3 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie możliwości nieuznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek przez pozostałe kraje Unii

   Szanowny Panie Ministrze! Niedawny werdykt Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawił, że polskie pielęgniarki zostały zdegradowane niejako do ˝drugie ligi˝, mimo że ich wiedza i kwalifikacje predestynują je do występowania w ˝ekstraklasie˝.

   Trybunał ten uznał, że kraje europejskie nie muszą uznawać zawodowych kwalifikacji polskich pielęgniarek, a tym samym respektować uprawnień z nimi związanych. Dotyczy to tych pielęgniarek, które ukończyły tylko licea medyczne. Mogą one w związku z tym pracować jako opiekunki lub asystentki pielęgniarek. Znamienne jest, że takimi rygorami nie objęto pielęgniarek litewskich czy estońskich. Czyżbyśmy mieli tu do czynienia z obawami ˝starych˝ krajów unijnych przed konkurencją ze strony polskich pielęgniarek, cieszących się uznaniem i wysoką renomą?

   W każdym razie, cokolwiek ległoby u podstaw wydania takiego, a nie innego werdyktu przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, chciałbym zapytać Pana Ministra: Czy rząd polski, gdzie wiodącą tutaj rolę powinno odgrywać, jak się wydaje, kierowane przez Pana Ministra Ministerstwo Zdrowia, będzie walczył na forum europejskim o zmianę tego degradującego polskie pielęgniarki werdyktu podobnie, jak to czyni w przypadku niekorzystnych, z punktu widzenia obecnego rządu, europejskich werdyktów obyczajowych?

   Z poważaniem

   Poseł Tadeusz Kopeć

———————————————————————————————————————————————–

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie możliwości nieuznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek przez pozostałe kraje Unii

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do interpelacji poselskiej pana Tadeusza Kopcia z dnia 20 sierpnia 2007 roku, znak: SPS-023-9326/07, dotyczącej kwestii nieuznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek przez pozostałe kraje Unii Europejskiej, uprzejmie informuję, że strona polska podjęła działania przygotowujące do postępowania w sprawie nowelizacji przepisów dyrektywy 2005/36/WE.

   Uprzejmie przypominam, że nieuznawanie kwalifikacji znacznej grupy polskich pielęgniarek i położnych w krajach UE jest konsekwencją negocjacji prowadzonych przed wstąpieniem Polski do UE.

   Działania Ministerstwa Zdrowia ukierunkowane na zmianę odnośnych przepisów rozpoczęły się już 7 września 2005 roku, w czasie konsultacji technicznych z Komisją Europejską, kiedy to przekazano listę polskich propozycji w zakresie nowelizacji dyrektywy 2005/36/WE wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

   Inicjatywa Komisji Europejskiej w sprawie nowelizacji odnośnej dyrektywy jest w tym przypadku niezbędna, dlatego współpraca z KE oraz uzyskanie poparcia innych państw UE dla polskich argumentów jest dla nas priorytetem.

   Od września 2005 roku prowadzono zarówno bezpośrednie rozmowy z Komisją Europejską, jak i regularnie wymieniano korespondencję zawierającą fakty i argumenty do ponownej oceny systemu kształcenia w liceach medycznych i medycznych policealnych szkołach zawodowych, potwierdzające słuszność naszego stanowiska.

   W styczniu 2007 roku, za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa RP, przesłano do Komisji Europejskiej programy kształcenia pielęgniarek i położnych przygotowane przez Doradcę Ministra Zdrowia ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych w UE.

   Ministerstwo Zdrowia aktualnie prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w sprawie notyfikacji dotyczącej uzupełnienia treści załączników 5.2.2 i 5.5.2 do dyrektywy 2005/36/WE o tytuły licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa.

   Obecnie oczekujemy na odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia rozmów dotyczących uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych, po ponownym przekazaniu szczegółowej analizy liczby godzin kształcenia zawodowego w liceach medycznych i medycznych szkołach zawodowych. Mamy nadzieję, że rozmowy z Komisją Europejską doprowadzą do uznania kształcenia prowadzonego w tych szkołach oraz że odpowiada ono kształceniu pielęgniarek i położnych w innych krajach europejskich.

   Ponadto w związku ze zmianą prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Polska zgłosiła do nowej prezydencji portugalskiej postulat rozpoczęcia prac nad nowelizacją dyrektywy 2005/36/WE w aspekcie pełnego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych na terenie UE.

   Polska oczekuje, że w najbliższej przyszłości będzie możliwe dokonanie ponownej oceny istniejących uregulowań w obszarze uznawania kwalifikacji zawodowych oraz poparcie przez Portugalię polskiego postulatu zaktywizowania prac związanych ze zniesieniem blokowania przepływu tej grupy zawodowej między krajami UE.

   Polska postuluje, by aktualna prezydencja wystąpiła z inicjatywą na rzecz powołania grupy roboczej złożonej z przedstawicieli państw członkowskich, która przeanalizuje powody dyskryminującego traktowania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej oraz wypracuje metody szybkiej i efektywnej zmiany tej sytuacji.

   Podjęcie działań naprawczych tak, by oczekiwane zmiany dokonywały się dwutorowo, tj. wyeliminowaniem przepisów odnoszących się do praw nabytych oraz wprowadzeniem systemu automatycznego uznawania kwalifikacji licencjatów pielęgniarstwa i położnictwa, jest obecnie pierwszorzędnym celem i zadaniem Ministerstwa Zdrowia.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu

   Anna Gręziak

  

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8006 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Przewodnicząca związku pielęgniarek o przebiegu debaty nad ustawą OZZPiP.

2 min czytania
Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP, o sejmowej debacie na temat projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliła…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
Komentarze