Różnice w pensjach pielęgniarek. Nawet 600 zł. Zależnie od oddziału.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

RÓŻNICE W PENSJACH PIELĘGNIAREK.

NAWET 600 ZŁ. ZALEŻNIE OD ODDZIAŁU


dziennikzachodni.pl

Pielęgniarki i położne z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku grożą strajkiem. - Obiecanych podwyżek z 2018 r. nie starczyło dla wszystkich! Dyrekcja placówki zgadza się, żeby pensje pielęgniarek o tych samych kwalifikacjach różniły się nawet o 600 zł - zależnie od oddziału. Niebawem ta różnica ma być jeszcze większa, dlatego dziś na korytarzach szpitala pojawiły się plakaty - informuje OZZPiP Regionu Śląskiego.

Przyczyną tego są znaczne różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych. Wspólna Reprezentacja Związkowa [WRZ] realizuje partykularne interesy pracowników poszczególnych oddziałów szpitala.

Już dziś różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu, posiadających te same kwalifikacje, wykonujących pracę na różnych oddziałach, sięgają nawet 600 zł. Obecnie WRZ dąży do powiększania tej dysproporcji (nawet do 800 zł). Z niezrozumiałych dla nas przyczyn „faworyzowane” są pielęgniarki świadczące pracę na Oddziale Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii, Sali Zabiegowej Okulistyki, Sali Zabiegowej Urologii. W naszej ocenie nosi to znamiona nierównego traktowania pracowników, co jest niezgodne z przepisami prawa pracy i z czym kategorycznie się nie godzimy. Nie do zaakceptowania są już istniejące dysproporcje w zarobkach. OZZPiP ZOZ przy WSS nr 3 w Rybniku dąży do ich stopniowego spłaszczania, a nie pogłębiania - informuje OZZPiP.

Przeczytaj więcej w artykule prasowym pt.: Rybnik: pielęgniarki i położne grożą strajkiem w szpitalu. Podwyżek nie starczyło dla wszystkich

autor: Aleksander Król 

źródło: dziennikzachodni.pl


Link do podpisywania petycji:

https://www.petycjeonline.com/wniosek o podanie się do dymisji pani Z. Małas oraz K. Ptok

 

Link do podpisywania petycji:

https://www.petycjeonline.com/wniosek o podanie się do dymisji pani Z. Mała