Co ministerstwo i NFZ (NIE)wie o pielęgniarkach? Scenka rodzajowa w senacie...

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.

CO MINISTERSTWO I NFZ  (NIE)WIE O PIELĘGNIARKACH?

SCENKA RODZAJOWA W SENACIE...

Wspólne posiedzenie senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia w dniu 19-03-2019

Przewodniczący Jarosław Duda:

Przepraszam, że przerwę. Czy macie państwo statystykę pokazującą, ile brakuje w tej chwili pielęgniarek, opiekunek w domach pomocy społecznej?

Kierownik Sekcji Opieki Długoterminowej, Paliatywnej, Hospicyjnej i Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia Krystyna Łakomska:

Nie posiadam tu i teraz takich danych.

(Przewodniczący Jarosław Duda: Ale jeśli chodzi o narodowy fundusz…)

Tak…

(Przewodniczący Jarosław Duda: To też byśmy prosili.)

Jeśli chodzi o te pielęgniarki, które są zarejestrowane i ujęte w sprawozdaniach o świadczeniach, to takie dane możemy…

(Przewodniczący Jarosław Duda: A są też wykazywane potrzeby? Macie takie dane?)

Nie, nie ma takich danych.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Nie. Okej.

I w ministerstwach też nie macie? Nie. No dobrze.

To bardzo proszę przynajmniej te dane jakoś nam dostarczyć do komisji. Dziękujemy.

źródło: senat.gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych