Spotkanie menadżerskiej kadry pielęgniarskiej. Zobacz omawiane tematy...


SPOTKANIE MENADŻERSKIEJ KADRY PIELĘGNIARSKIEJ.

ZOBACZ OMAWIANE TEMATY...

XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
DYREKTORÓW DS. PIELĘGNIARSTWA,
PIELĘGNIAREK NACZELNYCH I PRZEŁOŻONYCH         

DŹWIRZYNO K/ KOŁOBRZEGU, HOTEL SENATOR

23 - 26 WRZEŚNIA 2019 R.   
                                                                  

 • "Triage w szpitalu. Jaki system wybrać. Jak go wdrożyć"
   
 • "Problemy psychozdrowotne w pracy zmianowej"
   
 • "Udział pielęgniarki w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych"
   
 • "Pacjent odmienny kulturowo w medycynie"
   
 • "Wpływ stylu żywienia na samopoczucie"
   
 • "Praktyczne rozwiązania w zakresie nadzoru nad aparaturą medyczną z perspektywy pielęgniarskiej kadry zarządzającej"
   
 • Panel dyskusyjny - Wyzwania i sukcesy w pracy menedżerskiej kadry pielęgniarskiej
   
 • "Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych"
   
 • "Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu"

KONTAKT:
www.pce.com.pl
[email protected]
(22) 890 20 01


Zobacz także:


Branżowy miesięcznik pielęgniarek i położnych