Zamiast pielęgniarki krew pobierze opiekun medyczny po kursie.

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.


ZAMIAST PIELĘGNIARKI KREW POBIERZE

OPIEKUN MEDYCZNY PO KURSIE

Dr n. med. Tomasz Anyszek 
Pełnomocnik Zarządu ds. Medycyny Laboratoryjnej
Diagnostyka sp. z o.o.

Forum Medycyny Laboratoryjnej działające w ramach Pracodawców. RP, zrzeszające największe firmy prowadzące niepubliczne medyczne laboratoria diagnostyczne w Polsce, występuje z inicjatywą wprowadzenia do systemu opieki zdrowotnej w Polsce nowych osób wykonujących procedury medyczne jakimi jest pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do medycznych badań laboratoryjnych (flebotomia).

Ponieważ obecnie głównym personelem faktycznie pobierającym krew do badań laboratoryjnych  są pielęgniarki, naszą inicjatywę chcemy uzgadniać z przedstawicielami tej grupy zawodowej.

Nie proponujemy utworzenia nowego stanowiska jakim na przykład w Wielkiej Brytanii są flebotomiści.

Czytaj na ten temat: Flebotomista – przydatny zawód medyczny

Według  informacji uzyskanych od Fundacji Opiekunów Medycznych obecnie w Polsce jest około 60 tysięcy wykształconych opiekunów medycznych.

Proponujemy aby rozważyć rozszerzenie uprawnień opiekuna medycznego do podanych wyżej czynności poprzez stworzenie dodatkowych kursów w zakresie flebotomii. Kursy takie organizowane byłyby przez obecne szkoły opiekunów medycznych. Stworzenie systemu szkoleń przygotowującego opiekunów medycznych do wykonywania czynności z zakresu flebotomii służyłoby co najmniej kilku celom, z których każdy jest godny urzeczywistnienia.

Po pierwsze, zastąpienie zanikającej grupy zawodowej jaką są technicy analityki medycznej.

Po drugie, dopuszczenie dodatkowej grupy osób do czynności medycznych obecnie wykonywanych przez wysokokwalifikowany personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych) umożliwi zwolnienie tegoż personelu od konieczności wykonywania czynności, które są czasochłonne, a przy tym stosunkowo proste i mechaniczne.

Obserwowana jest niechęć (rosnąca wraz ze stopniem specjalizacji personelu medycznego) do wykonywania czynności związanych z pobieraniem materiału do badań (również ze względu na świadomość wykonywania czynności znacznie poniżej swoich możliwości i kompetencji).

W praktyce, czynności tych niemal w ogóle nie wykonują lekarze, co jest ze wszech miar słuszne z punktu widzenia racjonalności wykorzystania kadr w służbie zdrowia. Również pielęgniarki, zarówno z uwagi na swoje wysokie kompetencje, jak i na ich narastający, dotkliwy niedobór, warto odciążyć od zadań związanych z pobieraniem materiału biologicznego.

Wreszcie, także diagności laboratoryjni – zwłaszcza w kontekście ich aspiracji do bycia partnerem lekarza, a nie personelem pomocniczym – nie powinni w normalnych warunkach poświęcać swego czasu na pobieranie materiału, ale raczej skupić się na skrupulatnym wykonywaniu badań laboratoryjnych i autoryzowaniu ich wyników. Warto także zwrócić uwagę na zwiększające się niedobory kadrowe także w tej grupie zawodowej.

Po trzecie, umiejętność i możliwość pobierania krwi uatrakcyjni zawód opiekuna medycznego. Ustanowienie dodatkowego modułu nauczania po uzyskaniu tytułu opiekuna medycznego w standardowym trybie nauczania, umożliwi także doszkolenie się obecnych opiekunów medycznych w nowej dziedzinie i uzyskanie dodatkowych kompetencji.

Po czwarte, w związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz brakiem wydolnego systemu zorganizowanej opieki pielęgnacyjnej nad osobami starszymi, coraz powszechniejsze jest zjawisko opieki domowej nad osobami starszymi, wymagającymi stałej pielęgnacji i co najmniej monitorowania ich stanu zdrowia. Oczywiste  jest, że jednym z podstawowych narzędzi do takiego monitorowania są wyniki badań laboratoryjnych. Nie mniej oczywiste jest, że w przypadku takich osób korzystanie z pomocy medycznej świadczonej w stacjonarnych placówkach jest nieosiągalne (z uwagi na brak mobilności i związane z tym trudności logistyczne). Muszą one zatem korzystać z usług pobrania materiału w domu, co dodatkowo angażuje pielęgniarki do zadań, w ramach których przez kilka minut wykonują nieskomplikowaną pracę o charakterze medycznym (pobranie materiału), a znacznie większy czas poświęcają na dojazdy. Także z tego punktu widzenia, następuje swoiste marnotrawienie umiejętności i wiedzy personelu pielęgniarskiego, podczas gdy zadania tego rodzaju mogliby wykonywać właśnie opiekunowie medyczni.

Po piąte, „wielozadaniowość” pielęgniarek (podobnie jak również uprawnionych do pobierania krwi ratowników medycznych) w niektórych przynajmniej sferach działania służby zdrowia przekłada się na pokusę do takiego organizowania udzielania świadczeń zdrowotnych, które powoduje konkurencję pomiędzy zadaniami pielęgniarek. W konsekwencji powyższego, często wydłuża to okres oczekiwania pacjentów na pobranie krwi do badań. Powoduje to nie tylko frustrację pacjenta i wynikającą z niej obniżoną ocenę całego systemu ochrony zdrowia, ale również opóźnienie w otrzymaniu wyniku, a w dalszej konsekwencji w postawieniu diagnozy i rozpoczęciu leczenia. Wprowadzenie personelu dedykowanego właśnie pobraniom materiału do badań, może takim zjawiskom przeciwdziałać.

źródło: medycynaprywatna.pl - 2 lipca 2019Zobacz także:


Komentarze użytkowników

#1  2019.07.03 08:28:54 ~Student

Do wiadomości szacownego Dr n. med. Tomasza Anyszek, to że w systemie jest 60 tys. opiekunów to nie znaczy, że tyle faktycznie pracuje w Polsce. Ludzie zejdźcie w końcu na ziemię i zacznijcie realnie myśleć. W Polsce pracuje obecnie kilka tysięcy opiekunów medycznych, szpitale maja problemy z obsadzaniem tych stanowisk, podobnie jak DPSy czy opieka długoterminowa, domowa. Ci ludzie podobnie jak pielęgniarki kształcą się na eksport, bo nikt powtarzam, nikt nie będzie latami pracował za 400 euro wypłaty. Opiekun medyczny nie weźmie dodatkowych obowiązków za jałmużnę, którą jest jego wypłata.

#2  2019.07.03 08:42:53 ~Ja

Opiekunowie obecnie pracują za najniższe wynagrodzenie. Już widzę jak biegną pobierać krew. Diagności jak zwykle odklejenie od rzeczywistości, zamknięci w laboratoriach marzą o pensji lekarskiej i tłumie pomocników. Opiekun na oddziale czy dps to rzadkość a ci jeszcze do laboratoriów chcą ich zaciągnąć.

#3  2019.07.03 09:00:05 ~piel

Opiekun medyczny pracuje za najniższą krajową.U mnie na oddziale nie mierzy nawet temperatury ponieważ pracuje za 4 rech a wam się zachciewa by miał czas krew pobrać? Powodzenia życzę.

#4  2019.07.03 09:04:10 ~Ja do #3

To i tak macie szczęście że macie opiekuna, w wielu miejscach ich nie zatrudniają bo przecież pielęgniarka też wykona jego robotę. Powinny być tez normy zatrudnienia dla opiekunów.

#5  2019.07.03 09:06:07 ~Ja

Czyli wracamy do LM przewidywalne było.Tak opiekunowie do pobierania krwi a pielęgniarki do pampersów. No i pielęgniarki ucichną w walce o większe pensje, opiekun zastąpi we wszystkim.

#6  2019.07.03 09:07:50 ~Piel.

Proszę i będzie pielęgniarka po rocznej szkole policealnej, tak prawda 5. Za pieniądze takie same jak piel. po studiach.

#7  2019.07.03 09:09:42 ~piel.

To prędzej laborantów niech szkolą opiekunowie brudne czynności i pobieranie krwi? A fuj!

#8  2019.07.03 09:19:53 ~do 7

Słaby argument,pielęgniarki też są od brudów nie od zrywania fiołków.

#9  2019.07.03 09:26:47 ~hmm

" zwłaszcza w kontekście ich aspiracji do bycia partnerem lekarza, a nie personelem pomocniczym" aha, po 2 ratownikow medycznych jest wiecej od opiekunów i moga oni pobierac materialy do badań juz teraz bez kursów. PROBLEM ZAŁATWIONY :)

#10  2019.07.03 10:28:36 ~!!!!!-

Proste i mechaniczne! Zapraszam na SOR interne oraz hematologie. O pediatrii nie wspomne! zobaczymy czy dalej Pan bedzie sądził ze to takie mechaniczne.

#11  2019.07.03 10:48:02 ~Ojejku

Jest Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. , która definiuje czynności pielęgniarki przy pacjencie ( na zlecenie lekarza, czy bez niego) jako te, których nikt nie może wykonywać, czy zlecać bez zgody ustawowej ( art.84-87 wymienionego aktu prawnego. Jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa- jest tam napisane czego uczą w opatciu o tekst Ustawy ozaw. piel i poł. z 2011 r. i co należy do pielęgniarki. Są też katalogi czynności, które pielęgniarka ma w zakresie swoich obowiązków, a których nikt nie może wykonywać, a pieczę nad nimi mają izby. Więc po co te spekulacje?

#12  2019.07.03 11:24:02 ~Jpko

Jestem położną, chciałam zatrudnić się w krwiodawstwie, ale wyżej wymieniona ustawa mówi że położna nie może pobierać krwi, opiekować się mężczyzną! Czy to nie paranoja? Pytam ustawodawcę jaki i był cel uczenia mnie pielęgniarstwa ogólnego, praktykowania na oddziałach interny, chirurgii, pediatrii? Tak, opiekunka medyczna to super wykształcona pielęgniarka która wszystko może? Płaczcie dalej że nie macie personelu medycznego i twórzcie idiotyczne ustawy.

#13  2019.07.03 12:07:28 ~Ojejku

Słusznie, dlaczego w 1996 r. połączono w jednej ustawie różne regulacje pielęgniarki i położnej?

#14  2019.07.03 12:07:28 ~Ojejku

Słusznie, dlaczego w 1996 r. połączono w jednej ustawie różne regulacje pielęgniarki i położnej?

#15  2019.07.03 12:08:26 ~As

Tak, proste i mechaniczne. Ciekawe co zrobi jak wkłuje się w tętnice lub nerwy ;> albo jak się trafi "trudny pacjent". Może zamiast szukać taniej alternatywy to niech szp. podniesie pensje pielęgniarkom? Jak będą pieniądze to i pielęgniarki się znajdą. Opiekunowie medyczni zaś niech zajmują się tym, do czego są przygotowani. Bo robi się cyrk w którym opiekun po rocznej szkole zaocznej będzie wykonywał czynności aseptyczne i precyzyjne, a pielęgniarki z magistrem, specjalizacją i kursami będą zmieniać pampersy (i zanim ktoś mnie zaatakuje - mogę zmieniać, ale do tego nie było mi potrzeba tylu lat nauki)

#16  2019.07.03 12:16:55 ~Ahhhhh

Oszczędności wszędzie i na wszystkim. A szpitale zamykają!

#17  2019.07.03 12:22:36 ~Piel.

Mój Boże.do czego to dochodzi! Mam nadzieje ze ktoś mądry do tego nie dopuści.osoby nie rzadko z podstawowym wykształceniem.A nerwy tętnice.czy ktoś o tym pomyślał

#18  2019.07.03 13:55:34 ~Margo77

Jakby podnieśli pensję czemu nie ale bez tego to po o mi dodatkowe obowiązki?

#19  2019.07.03 14:07:49 ~abc

Na oddziałach szpitalnych gzie ludzie mają zniszczone żyły częstymi pobieraniami krwi, lekami podawanymi dożylnie doświadczone pielęgniarki pracujące latami mają problem czasami żeby pobrać krew. Skończy się to tak że opiekun po kilkunastu nieudanych próbach i tak poprosi o pomoc pielęgniarkę tylko czy będzie jakieś miejsce bez siniaka Nie wspomnę o osobach które już z racji wieku i choroby mają kruche i niewidoczne żyły. Pobieranie krwi to nie czynność mechaniczna to czasami wielka sztuka

#20  2019.07.03 15:00:17 ~Maria

Opiekun medyczny będzie pobierał krew ,a pielęgniarką wysokospecjalistyczną czynność taka jak zawiezienie pacjenta na RTG ,a to ci dopiero ,rewolucja w pielęgniarstwie ,nie wiem czy się z tego śmiać ,czy płakać?

#21  2019.07.03 16:02:51 ~bea

Jestem opiekunem medycznym i pracuje w tym zawodzie 5 lat,powiem szczerze że zdarzają się takie sytuacje że pielęgniarki które są wykwalifikowane to chyba tylko na papierze,to trzeba kochać ta pracę i mieć podejście do pacjentów,bo pracując w tym zawodzie zdarzały się sytuacje że opiekun więcej się wykazał niż pielęgniarka,jestem za takim kursem i chętnie go sobie zrobię,jeśli ktoś interesuje się tym od lat,nie musi mieć wszystkiego na papierku z 5 lat studiów,to dobrze że osoby z talentem mogły zrobić szkołę OM w 2 lata.Ktoś pomyślał.

#22  2019.07.03 16:05:03 ~Dominika

Zaczelabym najpierw od tego, żeby opiekunowie medyczni odciazyli pielęgniarki w podstawowej pielęgnacji pacjenta, bo jak narazie jest ich na tyle mało, że pielęgniarki w praktyce chodzą od zmiany pampersa do pobierania krwi.

#23  2019.07.03 16:18:55 ~Gość

Kochane pielęgniareczki, jak wam za mało płacą to na kasę do biedronki, nikt wam nie kazał wybrać tego zawodu, opiekunowie medyczni mają więcej serca dla pacjenta niż pielęgniarki niektóre oczywiście! Jak się wam nie podoba zmiencie pracę i tyle w temacie, ale nie bo gdzie by tak było kawka poganiana kawką i torciki od pacjentów, nie bądźcie żenujące!

#24  2019.07.03 16:24:20 ~Niki

Może opiekun zająłby się toaletami, wożeniem pacjentów na badania, konsultacje, karmieniem itp, a pielęgniarka skupilaby się wtedy na pobieraniu krwi i robieniu tego, co do niej należy.

#25  2019.07.03 16:29:53 ~Super

Opiekun. Pobierać krew to wręcz rewelacja.

#26  2019.07.03 16:34:22 ~Ewa

Jak najbardziej jestem za tym kursem. Faktycznie ksiezne pielęgniarki odpoczna. Od kaw i ciastek będą jeszcze grubsze.Dostały opiekuna medycznego i tak nie potrafią go uszanować, dobrze że pacjenci doceniają ich ciężką pracę. Zastąpić pielęgniarki opiekunami medycznymi ,rozszerzyć im kompetencje i będzie po problemie.

#27  2019.07.03 16:38:20 ~JA

Pielęgniarki, to już nic by nie chciały robić, królowe pokoi socjalnych!

#28  2019.07.03 16:42:14 ~JA

Pracuję na oddziale wewnętrznym jako opiekunka, pacjenci nie chcą widzieć niektórych pielęgniarek tylko pytają o opiekunki :) i to jest chwila dla której warto tam iść a nie kasa drogie Panie pielęgniarki! :)

#29  2019.07.03 17:23:06 ~Ja do 28#

Uuuu. opiekun z powołania? Da się tym rachunki zapłacić? Ode mnie chcą jednak kasy.

#30  2019.07.03 17:25:24 ~Piel.

Do 23 i 26. Macie rację po co pielęgniarki, zastąpić je może każdy,posiedzi i popije kawkę .Ta chwila zbliża się dużymi krokami ,poczytam chętnie takie komentarze za kilka lat. Acha mało lekarzy to zastąpią ich ratownicy, a może jeszcze felczerów wykształcić. Kochani tylko zdrowia wszystkim tak myślącym życzę.

#31  2019.07.03 17:26:27 ~Ktoś

Po szóste czy myślicie że opiekunowie za te marne grosze będą chcieli przejąć dodatkowe obowiązki wcale nie tak mało odpowiedzialne.Kolejny marny pomysł.

#32  2019.07.03 17:33:18 ~Ja do 31#

Opiekun pobierze krew, a pielęgniarce zostaną pampersy. W końcu nikt tak profesjonalnie nie zmienia pieluch.

#33  2019.07.03 17:34:56 ~Joanna

Polska to bardzo zacofany kraj w którym nie liczy się człowiek a lekarz jest bezkarnym Bogiem i Panem! W UK gdy idziemy do lekarza to pacjent ma Prawa i podczas wszystkich badań nawat u ginekologa pochwy czy zabiegu ma Prawo do obecności osoby bliskiej podczas badań i zabiegów! W UK gdy nie ma nagłego zachowania to przyjmuje pielęgniarka i to ona po objawach wykonuje wiele badań dopiero z wynikami badań idziemy do lekarza! Gdy nas boli brzuch to lekarz pierwszego kontaktu robi usg po powłoce brzusznej by nie ingerować w organizm, W Polsce wysyła do ginekologa ten pcha łapy do pochwy a bez badań gówno wie tylko ryzyko zakażeń podczas badań krocza powinna być osoba bliska przy każdym badaniu palpacyjnym pochwy i zabiegach dochodzi do groźnych zakażeń pochwy brodawczakiem ludzkim który przekaże partnerowi lub innym syfem! Unika się palpacyjnych badań i badań głowicą ryxyko zakażeń ale lekarz ma gdzieś pacjenta!

#34  2019.07.03 18:43:11 ~Kk

Ale debil to wymyślił

#35  2019.07.03 18:49:42 ~Wiola

Pobieranie krwi do badań zawsze należało do pielęgniarek i uważam że tak powinno pozostać .To nie jest uwlaczajace a wymaga wiedzy zachowania aseptyki i odpowiedniego podejścia praktyki.Nie rozumiem czemu to chcą zepsuć. Niebawem z całym szacunkiem ale pod kioskiem będą wołać chętnych szkoda tylko że nikt nie myśli o chorym czlowieku

#36  2019.07.03 19:26:20 ~Gość

Tak Pani Joanno ma Pani rację w UK zeby dostać czopek paracetamolu trzeba iść do lekarza bo w aptece czopka bez recepty nie kupisz Tak w tej Pani UK jest super i nowocześnie Proszę przestać pisać na polskim forum bo my Polacy takiej nowoczesności nie ogarniamy Ośmiesza się Pani takimi wypowiedziami

#37  2019.07.03 20:08:44 ~GCR

Do 26 27 28 Moje panie w jakim wy byłyście szpitalu że piszecie takie farmazony o pielęgniarkach w każdym zawodzie znajdzie się jakaś czarna owca ja w tej chwili wróciłam z dyżuru i nie wiem gdzie nogi mam położyć czy na kanapę a najlepiej na lampę powiesić jesteśmy od wszystkiego Przynieś Podaj pozamiataj wykształcone miłe i pełne empatii dla pacjentów więc brzydko i nieładnie jest wrzucać do jednego worka a czas na śniadanie i kawę przysługuje się wszystkim według kodeksu pracy

#38  2019.07.03 20:17:08 ~Do 6

Obyś się kobieto nie zdziwiła. Do tego zawodu trzeba mieć powołanie, czego wam niejednokrotnie brak. Nie mówiąc już o empatii. Nie czepiajcie się opiekunek.

#39  2019.07.03 20:24:30 ~San mb

Panie pielęgniarki. Dlaczego uważacie opiekunów za gorsze zło, i za ludzi tylko od przysłowiowych brudów i smrodów które przez wiele lat właśnie Wy wykonywałyście? Opiekun nigdy nie zastąpi pielęgniarki to chyba oczywiste więc niech Wasza ambicja nie sprawia że piszecie często mało inteligentne teksty. Powtarzam opiekun nigdy nie zastąpi pielęgniarki, ale rzeczywiście w pewnych czynnościach może odciążyć pielęgniarkę. Pracując w szpitalu zewsząd słyszę o braku pielęgniarek i o nadmiarze obowiązków. Narzekania personelu pielęgniarskiego jest głośno słyszane zewsząd. Dziwi mnie to że z jednej strony narzekacie na nadmiar obowiązków a z drugiej kiedy znajduje się proste rozwiązanie to mówicie że za więcej kasy tenże nadmiar nagle zniknie. Co do pobierania krwi myślę że duża większość opiekunów nauczy się tak jak Wy się uczyłyście. Mam nadzieję że nadejdzie taki dzień w którym zaczniecie traktować opiekunów jako całkiem poważny zawód przeznaczony do wykonywania pewnych czynności i przeznaczony do pomocy Wam. Pozdrawiam wszystkie pielęgniarki i pielęgniarzy. Wasza i nasza praca jest jednakowo ciężka i uważam że tylko wzajemne zaufanie i szacunek pozwolą na prawdziwie owocną współpracę.

#40  2019.07.03 20:26:46 ~UPS

Pobieranie krwi i zakładanie wenflonow w Niemczech to obowiązek spoczywajacy na lekarzu, pielęgniarka w szpitalu jest przy łóżku pacjenta obserwuje,pielęgnuje i współpracuje z lekarzem ,w pl do takiej współpracy jeszcze daleko.

#41  2019.07.03 20:33:10 ~Mania

Mam wielki szacunek do opiekunek medycznych, bo to co robią pomimo, że każdy mowi, że by potrafił, jest jednak praca bardzo męcząca, do której trzeba mieć mnóstwo serca i cierpliwości i trzeba w dużej mierze jednak zrobić, a wiem to bo to robię. Sama jako pielęgniarka, nie rozumiem dlaczego starsze koleżanki pielęgniarki obruszyły się na ten pomysł, tym bardziej że jest w dużej mierze nie realny, nie z powodu braku kompetencji. Opiekunek na moim oddziale nie ma i na wielu innych w moim szpitalu też nie, a jest to duży szpital w Warszawie. Ja sama wielokrotnie zmagałam się z problemem zakłucia pacjenta i nie raz zrobiłam siniaki, co prawda długo nie pracuje w zawodzie, ale każdy się uczy, więc twierdzenie, że one nie dadzą radę się wkłuć jest głupie, tym bardziej że na studiach pielegniarskich w pracowni nie uczy się długo o pobieraniu krwi. I zazwyczaj uczymy się na sobie, ale jak my jesteśmy młode i łatwo dla doświadczonej pielegniarki znaleźć nam żyłę, to na początku nie jest i na sobie też często siniaków narobilyśmy, a co dopiero mówiąc próbie na starszej osobie. Opiekunki z tego co wiem uczą się anatomii ( moja mama kiedyś uczyła sie na opiekunkę) i to nie tak, że nie wiedzą że jest coś takiego jak tętnica czy nerw. Mi też zdarzyło się wkłuć w tętnice i uwierzcie nie na początku pracy kiedy byłam żółtodziobem, ale po wielu miesiącach pracy ciągłego pobierania krwi, więc wszystko jest możliwe nawet wykwalifikowanym pielęgniarkom. I proszę mi uwierzyć że na dyżurze, kawy i herbaty to ja nawet czasu nie mam by się napić, dziś w pracy to siedziałam 40 min, a 15 z tego to była moja przerwa na posiłek, a reszta pisanie raportu z 18 osób, bo mało jest personelu pielęgniarskiego, dlatego bądź co bądź uważam, że jakby było coś takiego nawet u mnie na oddziale jak opiekunka medyczna to by nic nie dało bo by się dziewczyna (lub facet) załamali ilością pracy za taką pensje i na pewno nie chcieli by jeszcze popierać krwi. Pozdrawiam serdecznie

#42  2019.07.03 20:46:59 ~Salowa

Większych bzdur dawno nie czytalam, czyli co pielegniarki to wyższy personel medyczny który chce być traktowany jak szanowne doktorostwo? Pewnie,niech za pielegniarki wszystko robią opiekunki medyczne i salowe bo zapewne niebawem i nam dołoży się dodatkowych obowiązków żeby odciążyć przepracowane pielęgniarki.

#43  2019.07.03 21:04:55 ~#43

Czynność pobrania krwi to jedno. Do przychodni często przychodzą pacjenci prywatnie, którzy nie wiedzą jakie badania chcą wykonać i trzeba im, doradzić ", zbierając wywiad. Wymaga to jednak szerszej wiedzy. Nie wspomnę o rodzicach niemowląt, którzy z samego faktu kłucia ich dziecka są już zdenerwowani. Trening czyni mistrza. Też kiedyś zaczynałyśmy

#44  2019.07.03 21:08:23 ~Ello

Pielęgniarka ma wyksztalcenie które pozwala na przerwanie tkanek a pobieranie krwi jest takim zabiegiem.aseptyka i zapobieganie zakażeniom. Opiekun medyczny od pielegnacji obslugi pacjenta zawiezienie na badania itd

#45  2019.07.03 21:22:45 ~LM

Rozszerzyć kompetencje OM. Przywrócić LO medyczne. I po problemie. Pielęgniarka po studiach nawet wymiocin dziecka nie sprzątnie gdy salowa jest na drugim oddziale a co dopiero zmienić pampersa , o Boże ! Jak tragedia , w końcu to magister.

#46  2019.07.03 21:30:10 ~Paulina

Rzygać mi sie chce jak czytam te wszystkie komentarze. Odwieczna walka opiekunek z pielegniarkami. Byłam opiekunką gdzie zniszczyłam sobie kręgosłup, jestem pielegniarką gdzie tone w papierologii, jestem obciążona psychicznie, odpowiedzialna za ludzkie życie i tesknie za kontaktem z pacjentem. Nie oceniajcie sie nawazjem. Każdy z tych zawodów jak również niezastąpione Panie salowe sa potrzebne w szpitalu i wnoszą dużo aby to wszystko hulało a pacjenci zdrowieli. Niech każdy zajmie sie swoja robotą i nie pluje nawzajem na siebie jadem. Za niedługo to i w suchej łyżce sie utopimy. Jesli pielegniarka uważa ze zmiana pampersa to uwłaczające dla jej stanowiska to niech je zmieni. Skoro wszystkie pielęgniarki to pi*dy pijace kawusie i wpierdzielajace ciasto - opiekunowie proszę bardzo 3 lata lic i bedziecie brac za to pieniadze.

#47  2019.07.03 21:40:16 ~Do 29

Jak potrzebujesz więcej kasy to zmień robotę! Idź tam gdzie dają więcej!

#48  2019.07.03 22:03:41 ~Ala

Opiekun medyczny niech pójdzie do toalet, zanosi i odbiera baseny i kaczki. Zmieni lub zdejmie bieliznę pościelową. Krew ja sobie pobiorę.

#49  2019.07.03 22:21:46 ~Do 48

To co napisałaś robią salowe! To krew sobie pobierz, ale nie wołaj więcej kasy i nie mów że masz dużo roboty!

#50  2019.07.03 22:24:57 ~JA

I jedne i drugie guzik warte, zamiast się szanować i pomagać sobie na tych oddziałach to nie, lepiej sobie przykrość robić, żałosne jesteście!

#51  2019.07.03 22:47:43 ~PlgJ

Jestem plg z 34 letnim stażem.Czytam i o pożal się Boże.Jeżeli chodzi o pielęgniarki po LM za 6 lat już ich nie będzie.Nadmieniam,że te plg mają więcej niż dyplom pielęgniarski.No ale już nie będzie na kim wyżywać się.Pytanie do Pań opiekunek.Gdzie tak wszystko robicie? Nie wyobrażam sobie,że 1 opiekunka zrobi 13-17 pielęgnacji bez pielęgniarek.Miałyśmy na oddziale taką sytuację,że nie radziłyśmy sobie.Wtedy to zaproszono do pomocy opiekunkę,która wraz z pielęgniarkami szła do pielęgnacji.Żadna z koleżanek nie kazała myć pacjenta.Opiekunka pomogła podnieś,obrócić.Ani plg nie zastąpi lekarza,ani opiekunka nie zastąpi pielęgniarki.Nie wysyłajcie nas do Biedronki,bo zawód wyuczony już mamy.Zawód bardzo ciężki,odpowiedzialny.Niejednokrotnie narażamy życie i zdrowie.Musimy czasami coś wypić i zjeść,bo ustawowo nam się należy.Chyba,że jestem w błędzie, i to nie tyczy się pielęgniarek? Proszę mnie poprawić.

#52  2019.07.03 22:49:20 ~nurse

Jak zwykle wszystko na głowie - opiekunowie do pobierania krwi a pielęgniarki do pampersów.

#53  2019.07.03 23:50:48 ~olga

Już widzę pacjentów,którzy pozwalają ,żeby opiekunka pobrała im krew ,miałam na praktykach studentki pielęgniarstwa i pacjenci nie wyrażali zgody na wykonanie zabiegów przez nie.Zresztą dzisiaj pacjenci mają tak beznadziejne żyły ,że naprawdę trzeba lat praktyki żeby sobie poradzić nistety ktoś stwierdził ,źe pobranie krwi to prosty zabieg.

#54  2019.07.04 00:03:28 ~hm

Opiekunowie do pobierania krwi a pielegniarki do toalet . Znając nastawienie większości oddziałowych do podległych pielegniarek tak by to wyglądało. Co za baran to wymyślił.

#55  2019.07.04 00:25:42 ~?!

Jakim prawem analityk medyczny wypowiada się w /s kompetencji i pracy/czynności pielegniarek i opiekunów? . Może niech jakaś pielęgniarka wypowie się jak lepiej zorganizować pracę analityków czy tam diagnostów laboratoryjnych ?

#56  2019.07.04 05:38:04 ~iwona

Chciałabym zwrócić uwagę, że propozycję skadają osoby pracujące w niepublicznych labach.I w żadnym wypadku nie chodzi o aspiracje diagnostów, bo jakkolwiek to nazwiemy czy służby pomocnicze czy partner, to lekarz g-wno zrobi bez wyniku. Są laby gdzie standardowo krew pobierają diagności.W szpitalach też bywa różnie.Ale OM na godziny w prywatnym labo jest o niebo tańszy niż piguła czy diagnosta.

#57  2019.07.04 06:36:21 ~Asz

A co wy wszystkie takie przerażone, że pampersy zmieniać będziecie? W szkołach piel za granicą wogole nie uczy się pobierania krwi, od tego jest osobny personel. A mocz, kal i plwocine pobiera opiekun medyczny. Piel i tak ma co robic

#58  2019.07.04 07:34:11 ~zenek

DO 23,DO 26 żenujące są wypowiedzi zazdrosnych i niedowartościowanych opiekunów .Nie zauważyłem żeby pielęgniarki obrażały inne zawody ,natomiast opiekun medyczny jak najbardziej .proszę skończyć studia i pracować w tym cudownym zawodzie pielęgniarki a następnie wypowiadać się w tej kwestii,powodzenia

#59  2019.07.04 07:35:42 ~jagaryba

Panie pielęgniarki szanujmy się nawzajem i róbmy co do nas należy a przede wszystkim szanujmy chorych bo dla nich jesteśmy. Za chwilę wprowadzą asystenta medycznego i nie będziemy potrzebne w ogóle. Wówczas na oddziale wystarczy lekarz ,asystent medyczny i salowa a z wykształceniem pielęgniarskim to może tylko oddziałowa. Pozdrawiam

#60  2019.07.04 07:37:46 ~jagaryba

Pozdrawiam oczywiście opiekun medyczny pracujący już kilka lat na oddziale szpitalnym:)

#61  2019.07.04 07:59:17 ~Oj

W końcu jest 2:0 J. Sztachelskiego!

#62  2019.07.04 08:09:38 ~Ech

Wczoraj izby ogłosiły sukces polegający na ustawowym wprowadzeniu w zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej higienistek. Niestety w komunikacie nie podały, ile tysięcy miejsc pracy mogą wkrótce stracić pielęgniarki.

#63  2019.07.04 09:32:31 ~do 62

Dlaczego tak się dzieje?

#64  2019.07.04 10:53:46 ~Gość

Witam wszystkich wiem że pielęgniarki nie lubią OM ale najwyższy czas nie oskarżać się wzajemnie ,nie wszyscy są źli ,są pielęgniarki które razem z Opiekunami bardzo dobrze się dogadują i Opiekunowie robią na równi z pielęgniarkami ,przecież one też chodziły do policealnej szkoły pielęgniarskiej ,bez matury, która tak naprawdę nie jest potrzebna,dają sobie radę i nie są gorsze od tych co są po maturze i studiach szczerze powiedziawszy to są lepsze niż te co są wykształcone niektóre i towarzyszy im zarozumiałość,ale to praktyka czyni cuda a nie do końca teoria. Każdy musi się kiedyś coś nauczyć,więc OM, myślę że też dadzą radę nauczyć się pobierania krwi .Myślę że dużo pomogą,bo naprawdę są potrzebni ,dużo obciążą pielęgniarki razem z nimi współpracując a nie bocząc się na siebie pozdrawiam

#65  2019.07.04 11:06:51 ~Do 64#

Uważasz, że pielęgniarki wykształcone w starym systemie są bez matury? Mylisz się, to są tylko pojedyncze jednostki

#66  2019.07.04 11:14:34 ~Ona

Znam taki jeden zakład.1 pielęgniarka na 100 osób,co 2 dzień chorzy bez leków.I jest taka jedna ambitna opiekunka która wykonuje to co pielęgniarka,nie zdając sobie sprawy,że beknie,bo wielu rzeczy jej nie wolno robić.Ale kariera to kariera.

#67  2019.07.04 11:54:21 ~Do

Szacunek państwa do stadionego prawa, i ich ustawy? X64

#68  2019.07.04 14:04:56 ~Jan

Powinni zatrudniać wilkołakòw. Ci na pewno trafią za pierwszym razem w żyłę

#69  2019.07.04 15:42:52 ~do 64

O czym ty człowieku bredzisz? Ja skończyłam LM w 1987 roku. Z całej klasy matury nie zdała jedna osoba. W pracy nie mam koleżanek bez matury. O co kaman? Piszesz o czasach powojennych? Wtedy mało kto miał podstawówkę. Uważam, że teraz , gdy medycyna biegnie do przodu, bardzo dobrze, że pielęgniarka ma mieć studia. Dlaczego mamy obniżać loty? Aby mniej zapłacić pielęgniarce bez matury? Aby była tylko do roboty, a inni będą za nią decydować? To po co innym zawodom studia? Przecież dobry informatyk tez nie potrzebuje studiów tylko praktykę? Po technikum budowlanym z praktyką budowlaniec też da radę. Po co studia inżynierowi czy lekarzowi. Niech tylko wszyscy nabywają praktyki. I nikomu nie będzie trzeba płacić, bo ma tylko praktykę.

#70  2019.07.04 17:02:29 ~lil 35

Zapraszam wszystkich opiekunów medycznych na pobór krwi na oddział w którym pracuje

#71  2019.07.05 10:40:12 ~krycha

I znowu zupa jarzynowa

#72  2019.07.05 17:56:39 ~radzio

Krew powinna pobierać oddziałowa, w końcu tyle może zrobić nie straciła by w ten sposób kontaktu z zawodem.

#73  2019.07.05 20:44:27 ~Bożena

.

#74  2019.07.06 08:43:03 ~No i co?

U mnie na oddziale pielęgniarki przychodzą na 6:00 a toalety zaczynają się po 7:00.pytanie dlaczego :bo na 7:00przychodza opiekunki i one odwalają całą czarna robotę a piguly siedzą i piją wtedy kawę,i dyskusje. Sytuacja nagminna a do tego połowa oddziału to kat. 3,i 4 pacjenta. Oddziałowa jak dotąd nie zrobiła z tym nic. A do tego wykorzystują opiekunki ile się da,nawet do porządków w zabiegówce.

#75  2019.07.06 20:55:19 ~do 74

No to ile to roboty? Skończ studia i też będziesz do 7-mej piła kawę a może i jeszcze załapiesz się na czekoladki. A tak a propos.jeśli są zatrudnione opiekunki to dlaczego chorych mają myć pielęgniarki? A co ty skarbie chciałabyś robić? Podać wstrzyknięcia za nie czy zakładać wenflony? Nie rozumiem.A jeśli macie kat. 3 i 4 to roboty chyba nie masz za wiele, bo chodzących chyba nie myjecie?

#76  2019.07.07 08:22:52 ~Opiekun

Nauczyli się mgr pielegniarstwa, Liceum Medyczne pielegniarstwa pobierać krew, nauczą się również Opiekunowie Medyczni. Tylko nie dajmy się wykorzystywać .

#77  2019.07.07 08:46:05 ~Do 77

Proszę bardzo przejmijcie wszystkie obowiązki pielęgniarek za najniższą krajową, bo że będzie inaczej, to proszę się nie łudzić. My sobie w końcu spokojnie przejdziemy na emeryturę lub wyemigrujemy. Proszę tylko w razie problemów z żyłami nie wołać pielęgniarki, nie będzie miała obowiązku wam pomagać.

#78  2019.07.07 08:46:59 ~Do 76

Do 76 miało być oczywiście

#79  2019.07.07 10:21:40 ~Do 77

:-) popieram

#80  2019.07.08 00:44:49 ~Ula im HB

74 75 76 skończcie studia i przestańcie być opiekunkami!

#81  2019.07.08 00:48:22 ~Dana

A co wy sobie wyobrażacie że chcecie być na równi z pielęgniarkami? Jeszcze długo nie!

#82  2019.07.08 00:50:28 ~Gość

Nigdy nigdy nigdy! Trzeba najpierw zdać maturę a potem 5 lat ciężkich studiów

#83  2019.07.08 00:53:25 ~Mgr

Opiekun chce się równać piel.Za 1000 lat. A może nigdy!

#84  2019.07.09 06:25:40 ~Brak w

Widać, że ktoś nie ma pojęcia o pobieraniu krwi. Trzeba skończyć studia żeby móc ingerować w cialo człowieka. Bez znajomości anatomii, psychologii, umiejętności komunikowania się to upadek w medycynie żeby niekompetentne osoby mogły coś tak ciężkiego wykonywać. No chyba że tak jak jest na załączonym zdjęciu bez przestrzegania zazad.

#85  2019.07.09 06:33:31 ~Lekarz

Co wy robicie. Ludzie zastanówcie się! Pielegniarki świetnie pobierają krew, zobaczcie jakie mają ludzie spalone żyły na onkologii albo na dziecięcych oddziałach trzeba mieć podejście profesjonalizm i umiejętności. Po co zmieniać coś co jest na bardzo dobrym poziomie na całkowite dno

#86  2019.07.09 06:34:41 ~Pacjent

Nie chce żeby ktoś bez studiów pobierał mi krewto jest karygodne

#87  2019.07.09 07:06:48 ~Lekarz

Pielegniarki obserwuja żyły i zgłaszają nam i mają do tego kompetencje a opiekuni bez studiów maja się wypowiadać na takie poważne tematy.

#88  2019.07.09 08:40:49 ~Racjonalna

Nie wiem o co są te kłótnie, oczywiscie można rozszeżyć zakres obowiązków OM. Wówczas będzie można zwolnić pielęgniarki i za te same pieniądze zatrudnić 2 OM którzy nie będą strajkowac . Drogie pielęgniarki nie zapominajcie ,że nie tak dawno ten zawód był wykonywany przez osoby po LM i też mialy wiedzę doskonałą. A wiele opiekunów też ma maturę.

#89  2019.07.10 18:14:41 ~misia

Zlikwidowac studia dla pielegniarek. Nauczyc chetnych opieki nad cieżko chorym w szkółce niedzielnej albo na sobotnim kursie. Nastepna radosna twórczosc rzadzacych? Juz dosc upodlenia zawodu pielęgniarki i ciężkiej pracy za pieniadze ktore ledwie wystarczaja do 10 tego ? A prezesowi tvp dac 100 tys. podwyzki.

#90  2019.07.12 14:23:02 ~Lidka

Jestem OM i jest to trudna praca i dla nas i dla pielęgniarek jeżeli będą kursy dokształcające to czemu nie skorzystać . Pielęgniarki są różne jak i opiekunowie . Są przemęczone i to nie piciem kawy jak niektórzy piszą , ale ciężka praca

#91  2019.07.17 15:13:24 ~ewa

Jak chcą to niech pobierają krew. życzę powodzenia i zapraszam na Hematologię, tutaj pacjenci żyły mają jak autostrady!

#92  2019.07.17 22:48:01 ~Anna

Powiem tak-jestem Opiekunem medycznym (studium), Technikiem EEG (med.kurs specjalistyczny) i Flebotomistą (kurs kwalifikacyjny) oraz psychologiem (nieaktywnym) pracuję w szpitalu jako TECHNIK EEG poczytałam sobie to co tu jest napisane i jest to chore --zacytuję--" Również pielęgniarki, zarówno z uwagi na swoje wysokie kompetencje, jak i na ich narastający, dotkliwy niedobór, warto odciążyć od zadań związanych z pobieraniem materiału biologicznego. Wreszcie, także diagności laboratoryjni – zwłaszcza w kontekście ich aspiracji do bycia partnerem lekarza, a nie personelem pomocniczym – nie powinni w normalnych warunkach poświęcać swego czasu na pobieranie materiału" OK MAMY PROBLEM ,od kiedy pobieranie jest łatwe (ja żeby umieć pobrać uczyłam sie 4 msc wykonując 2000 pobrań zanim dostałam dyplom,nie sądze aby Opiekunowie chcieli sie dodatkowo uczyć a bez szkolenia nie mogą) od kiedy to pielęgniarki warto odciążyc-a od czego są bo a pewno nie są lekarzami,pomoc pacjentowi i pielęgnacja jest ich pracą (błędem było dawać im studia,studium medyczne pielegniarskie było w sam raz,opiekun jest zastępstwem go) i ten tekst o diagnostach jakto chcą być lekarzami,laborant jest czym innym i ma inne zadania,pielęgniarka,ratownik,to nie lekarze,nie rozumiem tych ASPIRACJI chcesz idź ucz sie 5 lat medycyny potem zrob 1 rok specjalizacji,i 1 rok zatrdnij sie za psie pieniądze (mniej niz pielegniarka) w szpitalu,i dopiero wgl dopuszczą cie do głosu Pielęgniarka powinna być po pielegniarskim studium medycznym jak było kiedyś,nie było problemów, liceum medyczne to było troche za mało ale liceum i studium w sam raz

#93  2019.07.19 23:22:18 ~do 92

Anarchista?

#94  2019.08.05 19:29:31 ~RGN

A mnie sie brytyjski system z flebotomistami bardzo podoba. Jest wydajny, szybki i tani. W razie problemów - do akcji wkraczam ja, a gdy i ja mam problem - wówczas pacjent leci do mlodego doktora ST1 lub ST2.

#95  2019.08.17 23:51:38 ~Margo

Nie no, sądzę, że ludzie np. po Szkole Pracowników medycznych i społecznych mają super przygotowanie do zawodu opiekunów i dla nich nauczenie się pobierania krwi to chwila moment. Takie szkoły są znacznie lepsze niż studia.

#96  2019.08.28 18:09:09 ~Op

Monopol pielęgniarek w tym kraju dominuje. Dzięki temu można szantażować wszystkich. A co do pobierania krwi to na całym świecie wykonuje to wiele zawodów medycznych. Ale najłatwiej obrażać opiekunów. Myślę że dopuszczenie opiekunów do pobrań w laboratoriach rozwiąże problemy laboratoriów i opiekunów. A Panie pielęgniarki niech same sobie pracują na oddziałach szpitalnych to może wezmą się solidnie do pracy.

#97  2019.08.28 18:24:07 ~Lek

Co to za pielęgniarka liceum ogólnokształcące i licencjat tylko sucha teoria.

#98  2019.10.11 00:53:34 ~Mr Johnson

Czy potrzebujesz pożyczki na lepsze życie lub potrzebujesz pomocy finansowej, pożyczek? Oferujemy wszelkiego rodzaju kredyty, jeśli jesteś zainteresowany wiadomość nam więcej szczegółów (Via email: [email protected])

#99  2019.12.21 18:51:29 ~gochamswia

Co sądzicie o Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Łodzi? Wybiera się ktoś? Podoba mi się kilka kierunków i bardzo poważnie myślę nad wyborem tej szkoły.

#100  2020.01.09 21:08:18 ~mona

Nie mam nic do pielęgniarek, ale powoli zaczyna mnie to denerwować. Kiedyś żeby być pielęgniarką wystarczyło skończyć liceum medyczne, które trwało 5 lat. Teraz trzeba skończyć studia min. licencjat. Rozumiem mają teraz inne obowiązki i dla nich uwłaczająca jest zmiana pieluch, podawanie basenu tzw. brudna robota. Bo mają wykształcenie wyższe. Opiekun medyczny czyli zawód, który powstał po to by pielęgniarkom ulżyć i zastąpić je w tych brudnych pracach, mają jeszcze pobierać krew? Nie wiem czy to tego potrzebna jest duża wiedza i doświadczenie, ale bez przesady. Zróbcie podział obowiązków dla każdego zawodu: dla lekarza, dla pielęgniarki bez względu na to czy ma tylko licencjat czy aż magistra oraz podział obowiązków dla opiekuna medycznego. Bo bez tego nic dobrego nie będzie. Dajcie odpowiednią pensję dla każdego z tych zawodów aby każdy czuł się potrzebny. A wy pielęgniarki doceńcie że są opiekuni medyczni bo oni odciążają was od niektórych nieciekawych obowiązków, które kiedyś musiałyście robić.

Dodaj komentarz