Technik pielęgniarstwa ma pracować tylko pod nadzorem pielęgniarki z wyższym wykształceniem.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.


TECHNIK PIELĘGNIARSTWA MA PRACOWAĆ TYLKO

POD NADZOREM PIELĘGNIARKI Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

W końcowym dokumencie dotyczącym inicjatywy “Wspólnie dla Zdrowia” opracowanym przez ekspertów zapisano:

Należy utworzyć nowy zawód medyczny ,,technik pielęgniarstwa’’.

Ogromnym wyzwaniem dla polskiego systemu ochrony zdrowia jest pogłębiający się niedobór personelu pielęgniarskiego. Według analiz opublikowanych w ramach map potrzeb zdrowotnych średni wiek pielęgniarki w Polsce przekroczył w wielu województwach 50 lat.

Wskazuje to na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań mających na celu pilne uzupełnienie personelu pielęgniarskiego i wprowadzenie nowych zawodów medycznych mające na celu zastępowanie pielęgniarek przy wykonywaniu części procedur medycznych.

Technik pielęgniarstwa wykonywałby procedury medyczne tylko pod nadzorem pielęgniarki z wyższym wykształceniem.

Wybrał: Mariusz Mielcarek

Zobacz inne informacje w powyższym temacie: 

Pielęgniarka - opiekun medyczny - technik pielęgniarstwa. Trójkąt bermudzki.

Izby pielęgniarek o techniku pielęgniarstwa.


Zobacz także:


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych