Ratownicy napisali do pielęgniarek. Podsumowanie dyskusji.

Pielęgniarki&ratownicy.

RATOWNICY NAPISALI DO PIELĘGNIAREK.

PODSUMOWANIE DYSKUSJI 

1. W lipcowym wydaniu gazety branżowej pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl opublikowałem wymianę korespondencji pomiędzy izbą pielęgniarek i położnych a Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych. Opublikowanie stanowisk dwóch stron sporu uważam za przejaw rzetelności dziennikarskiej redakcji Portalu i Gazety pielegniarki.info.pl 

2.  W stanowisku Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych napisano, cytuję:

"Pora byśmy podjęli kroki, aby doprowadzić do sytuacji, w której system ratownictwa medycznego będzie obsługiwany przez ratowników medycznych a do zespołów ratownictwa medycznego będą zatrudniani tylko ratownicy medyczni". 

3. Uważam, że powyższy fragment przedmiotowego stanowiska podważa kompetencje pielęgniarki systemu do wykonywania świadczeń medycznych w obszarze ratownictwa medycznego, przez organizację zrzeszającą ratowników medycznych. 

4. Kolejny fragment stanowiska, cytuję:

"Wystarczy już wprowadzania na siłę do systemu pielęgniarek i organizowania kursów czy specjalizacji ratunkowych",

jest deprecjacją zawodu pielęgniarki i podważaniem obowiązujących regulacji prawnych, które przyznają pielęgniarce systemu uprawnienia do wykonywania świadczeń medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). 

5.  Nie będzie zgody na takie traktowanie pielęgniarek, które wykonują zawód w systemie RPM.

6. Działania informacyjne redakcji Portalu są wypadkową przedmiotowego stanowiska Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

7.  Naturalnym działaniem innych organizacji zrzeszających ratowników medycznych powinno być natychmiastowe zdystansowanie się od stanowiska Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Niestety, takie działania nie nastąpiły.

8. Redakcja Portalu oczekuje wycofania się Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z przedmiotowego stanowiska oraz reakcji na to stanowisko innych organizacji zrzeszających ratowników medycznych.

9. W związku z powyższym całkowicie niezrozumiałe jest stawiane zarzutu redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych skłócania środowiska zawodowego pielęgniarek i ratowników medycznych. Działania redakcji Portalu to obrona interesów zawodowych pielęgniarek, w kontekście zapowiedzi ich eliminacji z systemu PRM.  

Mariusz Mielcarek