Ratownicy napisali do pielęgniarek. Podsumowanie dyskusji.

Pielęgniarki&ratownicy.

RATOWNICY NAPISALI DO PIELĘGNIAREK.

PODSUMOWANIE DYSKUSJI 

1. W lipcowym wydaniu gazety branżowej pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl opublikowałem wymianę korespondencji pomiędzy izbą pielęgniarek i położnych a Polskim Towarzystwem Ratowników Medycznych. Opublikowanie stanowisk dwóch stron sporu uważam za przejaw rzetelności dziennikarskiej redakcji Portalu i Gazety pielegniarki.info.pl 

2.  W stanowisku Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych napisano, cytuję:

"Pora byśmy podjęli kroki, aby doprowadzić do sytuacji, w której system ratownictwa medycznego będzie obsługiwany przez ratowników medycznych a do zespołów ratownictwa medycznego będą zatrudniani tylko ratownicy medyczni". 

3. Uważam, że powyższy fragment przedmiotowego stanowiska podważa kompetencje pielęgniarki systemu do wykonywania świadczeń medycznych w obszarze ratownictwa medycznego, przez organizację zrzeszającą ratowników medycznych. 

4. Kolejny fragment stanowiska, cytuję:

"Wystarczy już wprowadzania na siłę do systemu pielęgniarek i organizowania kursów czy specjalizacji ratunkowych",

jest deprecjacją zawodu pielęgniarki i podważaniem obowiązujących regulacji prawnych, które przyznają pielęgniarce systemu uprawnienia do wykonywania świadczeń medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). 

5.  Nie będzie zgody na takie traktowanie pielęgniarek, które wykonują zawód w systemie RPM.

6. Działania informacyjne redakcji Portalu są wypadkową przedmiotowego stanowiska Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

7.  Naturalnym działaniem innych organizacji zrzeszających ratowników medycznych powinno być natychmiastowe zdystansowanie się od stanowiska Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Niestety, takie działania nie nastąpiły.

8. Redakcja Portalu oczekuje wycofania się Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych z przedmiotowego stanowiska oraz reakcji na to stanowisko innych organizacji zrzeszających ratowników medycznych.

9. W związku z powyższym całkowicie niezrozumiałe jest stawiane zarzutu redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych skłócania środowiska zawodowego pielęgniarek i ratowników medycznych. Działania redakcji Portalu to obrona interesów zawodowych pielęgniarek, w kontekście zapowiedzi ich eliminacji z systemu PRM.  

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2019.07.18 19:08:54 ~ABI

My pielegniarki też chcemy mieć możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie. .

#2  2019.07.18 19:14:22 ~Piel

Panie Mariuszu. Bardzo Pana popieram działania w tej sprawie. Szkoda że Izby tak nie walczą o nas. Możemy stracić miejsca pracy. Dziękuję

#3  2019.07.18 22:23:00 ~Oj

Te specjalizacje pielęgniarskie są na poziomie średniego szkolnictwa medycznego, natomiast licencjat ma status kształcenia akademickiego!

#4  2019.07.18 23:02:34 ~Cogito

Pielęgniarki wypowiedziały wojnę wszystkim grupom zawodowym. Czy to jest rozsądne?

#5  2019.07.18 23:04:50 ~do # 3

Dlaczego pielęgniarka nie ma na tym samym poziomie specjalizacji co: farmaceuci ( też jak ona opisani formalnie w dwudziestoleciu międzywojennym), fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni?

#6  2019.07.18 23:09:57 ~Ech

Które pielęgniarki wypowiedziały wojnę i jakim grupom zawodowym oraz o co?

#7  2019.07.18 23:28:18 ~Joanna

Do# 2 - mam nadzieję, że Pani obawy dotyczące utraty miejsca pracy dotyczą pielęgniarek pracujących na SOR -ach lub zespołach ratownictwa medycznego? W innych przypadkach nie widzę żadnego zagrożenia, a wręcz przeciwnie . A poza tym jest mi wstyd za wszystkie krzykliwe koleżanki dla których każda inna grupa zawodowa jest "be". Opiekuni nie, ratownicy nie, lekarzom zaglądamy do kieszeni, starsze na młodsze, wykształcone na te po LM i odwrotnie. A słownictwo, ortografia i stylistyka wypowiedzi czasem taka, że dysleksyjny ośmiolatek lepiej by napisał. Mam prawie 30 letni staż i owszem pracuję z ratownikami. Może nie są idealni, popełniają błędy- jak każdy zresztą -ale czasem naprawdę cieszę się, że pracuję w takim zespole a nie tylko z sfrustrowanymi babami dającymi się manipulować. I jak czytam te wszystkie bzdury to nasuwa mi się wiersz "Na straganie" Opamiętajmy się, więcej wzajemnego szacunku - przecież tak naprawdę jedziemy na tym samym wózku.

#8  2019.07.18 23:48:52 ~Do 7

To nie pisz w ich imieniu.

#9  2019.07.19 08:59:15 ~9

Dlaczego nie podaje sie prawidłowej liczby personelu medycznego w tym pielegniarskiego i jednocześnie stanowiskami administracyjnymi obsadza medykami?

#10  2019.07.19 11:31:08 ~jadwiga

Eatownicy ,ratownicy niech idą na ielęgniarstwo ,to dorównają ielęgnacji

#11  2019.07.20 10:39:15 ~Urwis

I po co to bicie piany. Zadajcie sobie pytanie: KOMU NA TYM ZALEŻY BYŚMY SIĘ KŁÓCILI ? Dobrze wiecie, że Ratownictwo zboczyło trochę z kursu, robimy za POZ-y i Nocną i Świąteczną, do tego pijacy. Pracy nie brakuje wręcz przybywa. Pracuję 23 lata w Ratownictwie. Na początku mojej pracy nie było ratowników tylko sanitariusze (byłem dla nich wrogiem bo miałem wykształcenie medyczne), byłem również źle traktowany przez pracujące tam pielęgniarki, potem powstawały kierunki dla Ratowników Medycznych 2-letnie szkoły, część sanitariuszy zrobiło szkołę, część poszła na emeryturę, stopniowo zaczęli przychodzili Ratownicy po licencjacie. Powiem tak: Jesteśmy ostatnim pokoleniem pielęgniarek i pielęgniarzy w Ratownictwie, obecnie do pracy przychodzą tylko Ratownicy Medyczni. Nikt mi też nie powie , że mając mgr z pielęgniarstwa i specjalizację z ratunkowej jestem gorszy od Ratownika ( wcześniej sanitariusza) po 2-letniej szkole i wy.ie.doli mnie z systemu Ratownictwa, SAM ODEJDĘ! (u mnie w pracy połowa personelu to 2-letnie szkoły). Naprawdę nie przeszkadza mi, aby koordynatorem personelu średniego w SOR będzie Ratownik Medyczny, jeżeli będzie do tego merytorycznie przygotowany, da sobie radę, czemu NIE! My pielęgniarki jesteśmy korporacją, mamy związki, płacimy na nie, nie muszę się z nimi zgadzać, ale czy chcę czy nie JESTEM PRZEZ NIE REPREZENTOWANY.

#12  2019.07.20 11:32:07 ~Do

Jaki zakres ratownictwa jest na wyższych pielegniarskich?

#13  2019.07.20 20:50:33 ~Urwis

Jaki zakres ratownictwa jest na wyższych pielegniarskich? .Może marny, ale zależy kiedy robisz mgr. Czy przychodzisz do pracy z tytułem, czy robisz go w trakcie pracy? . Bardzo cenię sobie ludzi, którzy się kształcą, realizują się zawodowo, podnoszą kwalifikację, w tym zawodzie jest to bardzo ważne. A jeżeli przychodzą do mnie ratownicy na praktyki ze studiów to im pomagam, traktuję z szacunkiem, dzielę się wiedzą, oni mnie kiedyś zastąpią, A MOŻE MI TEŻ POMOGĄ!

#14  2019.07.22 00:00:07 ~Ratownik

Na pogotowiu

Dodaj komentarz