Kontrola w szpitalu podwyżek pielęgniarek. Wyniki?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


KONTROLA W SZPITALU

PODWYŻEK PIELĘGNIAREK. WYNIKI? 

                                                                                                   Rzeszów, 1 sierpnia 2019 r.

Szanowny Panie Redaktorze!

Redakcja pielegniarki.info.pl 

My, pielęgniarki i położne zatrudnione w Klinicznym Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Rzeszowie zwracamy się z prośbą o podjęcie tematu kontroli przestrzegania przepisów prawa dotyczących podwyższenia wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. W związku z tym uprzejmie informujemy o działaniach.

W maju 2019 r.  Klinicznym Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Rzeszowie odbyła się kontrola dotycząca prawidłowości realizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ze środków publicznych przeprowadzona przez pracowników Ministerstwa Zdrowia.

Kontrola nastąpiła na wniosek związków zawodowych działających w Szpitalu i poparta została przez Zarząd Krajowy OZZPiP. Informacje w tym zakresie przekazane zostały wszystkim organizacjom związkowym OZZPiP.

KSW Nr 2 w Rzeszowie miał być pierwszym szpitalem skontrolowanym we wskazanym zakresie. Wyniki kontroli miały mieć charakter modelowy, miały stanowić w praktyce - prawidłowy sposób realizacji przepisów zarówno w zakresie podwyżki wynagrodzenia minimalnego 1100 zł + 100 zł (1600 zł brutto brutto), ale też w zakresie gospodarowania środkami przekazanymi na pokrycie pochodnych przekazanych przez NFZ.

Kontrola odbyła się, z informacji uzyskanych przez kontrolujących wynika, że dokumenty pokontrolne zostały sporządzone i przekazane do podpisania Ministrowi Zdrowia, Panu Łukaszowi Szumowskiemu. Niestety, od dwóch miesięcy nie wiadomo jakie są wyniki tejże kontroli. Pracownicy MZ wskazują, że do czasu ich zaakceptowania przez Ministra nie jest możliwe przekazanie jakichkolwiek informacji.

Należy zauważyć, że na wyniki kontroli czekają pielęgniarki i położne  w całym kraju.

Co prawda Minister Zdrowia przedstawił swoje stanowisko jak należy stosować przepisy rozporządzenia w piśmie z 5 marca 2019 r., ale w większości Szpitali dyrektorzy uznali je za nieobowiązujące. W związku z tym przepisy rozporządzenia stosowali według własnej interpretacji (oczywiście korzystnej dla nich). 

Czekamy już dwa miesiące na wyniki kontroli Ministerstwa Zdrowia. Nadal nie wiemy, czy w ocenie Ministerstwa pracodawca prawidłowo stosował przepisy rozporządzenia pokrywając ze środków celowych – wszystkie pochodne (w tym premie, nagrody jubileuszowe).

Wnosimy o  pomoc w sprawie, szczególnie że na protokół pokontrolny oczekują zarówno Związki Zawodowe OZZPiP w całej Polsce jak i wszystkie pielęgniarki i położne.  

Nasze dotychczasowe telefony w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia nie przyniosły żadnych efektów.

Mamy nadzieję, że nagłośnienie tej sprawy przypomni Panu Ministrowi o tym, że nie została zakończona, a jest niezwykle ważna dla całej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych w Polsce.

Zobacz co dalej w sprawie w artykule pt:. Podwyżki pielęgniarek - na pochodne 615,94 zł na etat.

 Pielęgniarki i położne z KSW Nr 2 w Rzeszowie


Zobacz także:

Pielęgniarką oddziałową ratownik medyczny?

Praca dla pielęgniarek. Od 6 370 PLN.

Zamiast pielęgniarki krew pobierze opiekun medyczny po kursie.

Pielęgniarka pielęgniarce wilkiem a ministrowi podnóżkiem. 

Pielęgniarki na dodatkowe dyżury dojeżdżają 130 km.

Od 1 lipca 100 PLN do podstawy pielęgniarek i położnych.

Rząd o pielęgniarkach i pielęgniarstwie.


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych