Ile pielęgniarek dostanie podwyżki ze spłatą od 1 lipca?


W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, czytamy:

Celem projektu jest zmiana wysokości tzw. kwoty bazowej, na podstawie której oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze tak, aby na dzień 1 lipca 2019 r. uległa ona podwyższeniu z kwoty 3900 zł brutto do kwoty 4200 zł brutto. 

Przedmiotowy projekt pozostawia bez zmian sposób obliczania podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika objętego zmienianą ustawą, co oznacza, że na dzień 1 lipca 2019 r. powinien on otrzymać podwyżkę obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. c zmienianej ustawy. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego będzie zatem wówczas obliczona jako 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, obliczonym jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy, i kwoty 4200 zł brutto, a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika aktualnym na dzień 1 lipca 2019 r.

(...)

Proponowana nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. nie będzie skutkowała przekazaniem podmiotom leczniczym w 2019 r. dodatkowych, ponad obecnie planowane, środków finansowych z budżetu państwa, jak również z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku pracowników objętych projektowaną zmianą ustawy, których pracodawcy (podmioty lecznicze) otrzymują środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, koszty podwyżek powinny zostać sfinansowane przez pracodawców ze środków uzyskanych w ramach wzrastających przychodów i odpowiednio kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia.

(...)

Wejście w życie przedmiotowej regulacji spowoduje konieczność podwyższenia wynagrodzeń tej grupy pracowników objętych nowelizacją, których wynagrodzenia są niższe niż najniższe wynagrodzenia określone w ustawie. Sytuacja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie przy tym inna niż pozostałych podmiotów leczniczych.

źródło: uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

UWAGA!!!

W powyżej cytowanym fragmencie uzasadnienia podkreślono, że ustawa "spowoduje konieczność podwyższenia wynagrodzeń tej grupy pracowników objętych nowelizacją, których wynagrodzenia są niższe niż najniższe wynagrodzenia określone w ustawie".

Jak to ma wyglądać realnie w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych?

Otóż ministerstwo zdrowia szacuje, że tylko 1% pielęgniarek i położnych "załapie" się na wzrost wynagrodzenia zasadniczego w związku z przedmiotową nowelizacją ustawy.

Mariusz Mielcarek


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.13 11:33:40 ~Piel m

Jak to jest ze po podwyzce 100 zl,okazalo sie ze pensja jest zmniejszona,bo nastąpiło przerzucenie z dodatku za dyzury do pensji zasadniczej,czyli z wlasnych pieniedzy. Jakis obłęd.

#2  2019.09.13 11:43:50 ~Dorota

Do 1 a może masz już naliczane PPK?

#3  2019.09.13 12:15:19 ~Piel

Słaby ten portal . Same narzekania i złe emocje. Nie ma tu rzetelnych informacji i żadnych działań. Coś jakby czerwona płachta na. Po co ? Te same tematy i skrajne emocje.

#4  2019.09.13 14:41:16 ~Troll

Znów izbowy troll. To jedyny portal z tak rzetelną informacją. Proszę podać przykład innego portalu? Tak dobrego i z tyloma informacjami? Pani Prok i Małas nie przekazują żadnych informacji. Chyba że o podpisanych porozumieniach po których nic nie wiadomo i nawet te co podpisały umywają ręce od skutków.

#5  2019.09.13 17:21:17 ~PIEL

Gdyby nie ten Portal dalej trwalibysmy w ciemnocie. Tutaj budzi się nasza świadomość. Nam się nawet na zebrania związkowe i izbowe nie chce chodzić, ani kandydować gdziekolwiek. Jak już od nas kogoś wybiorą to wstyd. Może dzięki temu portalowi nasi delegaci ruszają się do jakiejś roboty. Ja tam jestem wdzięczna za informacje i że ktoś to za mnie rozkminia i przekłada na prostszy język i oczywiście sygnalizuje zagrożenia i niesprawiedliwości.

#6  2019.09.13 20:57:02 ~do 5

Nie chce się chodzić na zebrania związkowe i kandydować, a potem narzekania i wszystko żle.

#7  2019.09.14 11:37:30 ~PIEL

U mnie w szpitalu kolejny zarząd związku zrezygnował. Nie ze strachu przed dyrekcją. Gdy stale był besztany przez koleżanki, no i kolejni pracownicy wypisywali się ze związków. A na zebraniu do 10 osób.

#8  2019.09.18 06:09:41 ~Uwaga

Związkowe pielęgniarki najlepsze posady w szpitalach, stanowiska oddzialowych praca lekkatez po 60 tce, łączenie zarządu związkowe go z oddzialostwa itp

#9  2019.09.18 06:16:34 ~Najlepiej

Mają związkowe pielęgniarki oddziałowe, mogą wszystko nawet prowadzić mobbing grafikowy

#10  2019.09.18 06:18:06 ~prosimy

Podać do publicznej wiadomości jaka jest średnia płacą związkowych oddzialowych.

#11  2019.09.18 06:20:11 ~Oddzialowe

Związkowe mają stabilność zawodową, dobrze płatną pracę. Nasze składki to, szkoda mówić, a co z nimi.

#12  2019.09.18 08:06:48 ~Zwiazki

Zawodowe myślą tylko oswoje stabilne posady, oddzialostwa po 35 lat stanowiska luksusowego

Dodaj komentarz