Pielęgniarka naczelna z wykształceniem wyższym pedagogicznym? Tak!

Kwalifikacje wymagane na kierowniczych stanowiskach w pielęgniarstwie.


Zobacz także: Pielęgniarki i położne: wykaz 2425 miejsc na bezpłatnych specjalizacjach. 

Stanowisko pielęgniarki naczelnej a wymagane wykształcenie

Fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie: 

(...)

W piśmie z dnia... pielęgniarka naczelna zwróciła się do Dyrektora Szpitala odpierając skierowane pod jej adresem zarzuty, w odpowiedzi na co podtrzymano wcześniejsze stanowisko pracodawcy /k. 328 a.s./. W dniu... pisemnie Biuro (...) w W. odstąpiło od zalecenia pokontrolnego w zakresie oceny prawidłowości zatrudnienia na stanowisku naczelnej pielęgniarki ze względu na wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa w przedmiocie oceny czy wykształcenie wyższe pedagogiczne /które posiadała powódka/ może być traktowane jako inne wykształcenie wyższe mające zastosowanie przy udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej uprawniające do zajmowania stanowiska naczelnej pielęgniarki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na stanowisku. Biuro wskazało, że wykształcenie wyższe pedagogiczne uprawnia do pełnienia stanowiska naczelnej pielęgniarki o ile pracownik posiada jednocześnie stosowne wykształcenie medyczne oraz staż pracy /k. 103/. Wobec powyższego pismem z dnia... pracodawca anulował wręczone pielęgniarce naczelnej w dniu... wypowiedzenie zmieniające z uwagi na odstąpienie Dyrektora Biura (...) od zalecenia pokontrolnego w sprawie spełnienia wymogów określonych prawem przez osobę zatrudnioną na stanowisku naczelnej pielęgniarki. Powódka wyraziła na to zgodę i w dalszym ciągu pracowała na stanowisku naczelnej.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


    Pielęgniarki napisały do Kaczyńskiego. Co będzie od stycznia 2020 roku?

    Związek pielęgniarek "podnosi ALARM".

    Pielęgniarki wyliczyły: nasza pensja i elektryka po podniesieniu pensji minimalnej.

    Pielęgniarki: sąd uznał, że rodzina deprecjonowała ich kwalifikacje.