Opiekun (niemedyczny!) podaje leki, wstrzykuje insulinę. Czy leci z nami izba pielęgniarek?

Pielęgniarki i pielęgniarstwo.

Kontrola Domu Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń pielęgniarek 

UWAGA!!! Praca dla pielęgniarki. 1 383,50 PLN. Także 1/2 etatu. 

"Pielęgniarki pobierają materiał do badań, wykonują wszelkie zabiegi sanitarno - higieniczne, zlecone iniekcje i wlewy dożylne, kontrolują poziomy cukru, mierzą ciśnienie, roznoszą leki, a raz w tygodniu rozkładają leki dla wszystkich pacjentów. Leki podawane są w czasie posiłków, lub w innej porze, zależnie od zleceń. Osoby mające trudności w połykaniu otrzymują leki rozpuszczone. Nie podaje się leków bez zgody pacjenta; w przypadku odmowy, fakt ten zostaje przekazany lekarzowi.

Asystenci osób niepełnosprawnych pracują w dni powszednie w systemie dwuzmianowym (7.00-15.00; 9.00-17.00). Asystenci są obecni w trakcie przyjęć lekarza, realizują recepty, zarządzają zaopatrzeniem w leki, mają dostęp do wszystkich leków w
szafach aptecznych, łącznie z lekami psychotropowymi, poza tym uzgadniają terminy konsultacji, na które jeżdżą wraz z pacjentami, odwiedzają chorych w szpitalu.

Lekarz przekazuje asystentowi wydrukowane dla każdego pacjenta, na osobnych kartkach, zlecenia dotyczące dawkowania i sposobu podawania leków. Zlecenia lekarza rodzinnego jak również innych lekarzy przepisywane są przez asystenta na kolejne, osobne kartki. Kartki te wkładane są do małych albumów fotograficznych, w osobnych przegródkach dla każdej osoby. W oparciu o te zapisy, pielęgniarki rozkładają raz w tygodniu leki do pudełek z przegródkami, w których można umieścić całotygodniową porcję leków, z uwzględnieniem pór ich podawania.
Każde pudełko podpisane jest imieniem i nazwiskiem pacjenta. 

Opiekunowie a świadczenia pielęgniarki

Na dyżurach nocnych, jak również w soboty od wczesnego przedpołudnia i we wszystkie dni wolne od pracy, pozostaje w placówce dwóch opiekunów. Na te osoby spadają wszelkie obowiązki związane z opieką medyczną, w tym podawanie leków, wstrzykiwanie insuliny, wykonywanie profili glikemicznych, zakraplanie leków okulistycznych, inhalacje, zmiany opatrunków, udzielanie pierwszej pomocy. W tej sytuacji, wzywana jest bardzo często pomoc świąteczna czy nocna, albo pogotowie".

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Żródło: protokół kontroli DPS przeprowadzonej z uwpoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich