Raport: 30-50% pielęgniarek pracuje u kilku pracodawców.

Praca pielęgniarek.


Pielęgniarki województwa podlaskiego 2019 

Poniżej publikujemy fragment raportu Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa za 2018 rok 

Zobacz także:

Pielęgniarki w ramach "1200" dostały do podstawy 1320 PLN. "Chcemy 1500".

Raport - pielęgniarki sygnalizują  zmęczenie, wyczerpanie fizyczne i psychiczne.

Wnioski z całorocznej działalności Konsultanta

Konsultant ocenił funkcjonowanie pielęgniarstwa stacjonarnego w województwie podlaskim w 2018 r. na podstawie analizy informacji uzyskanych od pielęgniarskiej kadry zarządzającej (dyrektorzy ds. pielęgniarstwa, naczelne pielęgniarki, przełożone pielęgniarek), informacji pozyskanych z NFZ (Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku), Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, konsultantów w szczegółowych dziedzinach pielęgniarstwa oraz danych statystycznych pochodzących z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych. 

Na tej podstawie należy stwierdzić, że dostępność i jakość realizowanych przez pielęgniarki świadczeń, zaplecze sprzętowe, organizacja pracy, pozostają na bezpiecznym poziomie. Wzrost liczby pielęgniarek specjalistek zatrudnionych w lecznictwie stacjonarnym z 1701 (34,6%) w 2014 r., do 1841 (37%) w 2015 r., do 2067 (40,5%) w 2016 r., do 2287 (43,85%) w 2017 r. i do 2389 (45,1%) w 2018 r. bez wątpienia należy traktować jako duże osiągnięcie zawodowe pielęgniarek.

Narastający problem, wymagający rozwiązania nie tylko w skali województwa, ale także w skali kraju, to deficyt kadr pielęgniarskich. Braki kadrowe niebawem mogą spowodować realne zagrożenie dla jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych.

Zgłoszone konsultantowi rzeczywiste zapotrzebowanie na etaty pielęgniarskie w 2018 r. wynosiło 222 etaty, a wyliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2018 poz. 2012) – 571,83 etatu.

Nadal zbyt mało osób wybiera pielęgniarstwo jako kierunek kształcenia zawodowego, a jeszcze mniej po ukończeniu szkoły ubiega się o prawo wykonywania zawodu w celu podjęcia pracy zawodowej. W 2018 r. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych wydały 158 absolwentom prawa wykonywania zawodu. Z tej liczby 77 osób do końca 2018 r. podjęło pracę w zawodzie. Taka sytuacja spowodowana jest spadkiem popularności zawodu pielęgniarki.

Należy stwierdzić, że 7,3% ogółu pielęgniarek specjalistek pracuje niezgodnie z ukończonym kierunkiem specjalizacji, co powinno ulec zmianie. Liczba podejmujących pracę absolwentów nie wystarcza na uzupełnienie wakatów pielęgniarskich stanowisk pracy, nie zapewnia też wymiany pokoleniowej pomiędzy odchodzącymi na emeryturę pielęgniarkami a rozpoczynającymi pracę absolwentkami. Z tego powodu coraz częściej podmioty lecznicze zatrudniają ratowników medycznych, opiekunów medycznych, jak również emerytowane pielęgniarki. 

Z danych zebranych przez konsultanta wynika, że 30-50 % pielęgniarek pracuje u kilku pracodawców w ramach umowy o pracę i umów cywilnoprawnych (kontrakty, zlecenie).  

Autorem powyższego raportu (fragment) jest Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pani Agnieszka Krynicka.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Komentarze użytkowników

#1  2019.10.28 19:40:58 ~Ooo

Formalnie pielęgniarka to zawód medyczny jak: diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, lekarz. Jaki procent pielęgniarek ma dyżury medyczne u tego samego pracodawcy?

#2  2019.10.28 21:37:02 ~Ja

Ja mam ok 700 zl za 12 h

#3  2019.10.28 22:50:53 ~piel m

Ile ?

#4  2019.10.28 22:56:10 ~51!

Z gorszej materyi niż:diagn, farm, lek?

#5  2019.10.29 07:38:45 ~G939

Myśleli że tak dobrze mamy z jednego etatu dziewczynki pracują i tylko dlatego połowa szpitalnych oddziałów jeszcze istnieje

#6  2019.10.29 09:35:17 ~Do 2

Chyba za 24 godzinny brutto. Ja za 12 godzinny mam netto 250 a za 24 godziny 500 netto gdzie noc jest liczona jako tzw.gotowosc,czuwanie. To w prywatnym dps.

#7  2019.10.29 09:41:57 ~Ja1

Juz prawie 350 oddzialow zamknieto z braku personelu bo pielegniarki i lekarze nie daja rady sie bardziej rozklonowac. Rzad pis do konca 2021 planuje zamknac ok.150 szpitali,glownie powiatowych. W Zakopanem zamknieto pion gin-pol,w Bielsku Bialej szpital dzieciect,na Banacha zamyka sie oddzialy(glownie bloki operacyjne),we Wroclawiu zamknieto kilka oddzialow kobiecych,w wielu miadtach pozamykano interny i chirurgie dzieciece,onkologie i hospicja. Do konca 2021 odejdzie z zawodu 46% zarejestrowanego personelu(czyli 96000 pielegniarek i ok.30 000 poloznych,bo nabywaja praw emerytalnych).

#8  2019.10.29 15:25:40 ~do #2

Do #2 gdzie tak świetnie płacą? Ja niestety mam tylko 500 zł za 12h.

#9  2019.10.29 18:34:54 ~Ach

700zl za 12 godzin to super

#10  2019.10.30 18:18:45 ~nn

Mam 600 złotych. to wciąż za mało za 12 godzin pracy.

Dodaj komentarz