Zarobki pielęgniarek - dane zebrane od pracodawców.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Zarobki pielęgniarek - dane zebrane od pracodawców

Rzeczywiste skutki finansowe wprowadzenia płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych są trudne do oszacowania (np. z uwagi na różną liczbę pielęgniarek i położnych zatrudnionych w danym podmiocie, nieobowiązkowy charakter projektowanej regulacji, możliwość udzielenia przez pracodawcę urlopu szkoleniowego w różnym wymiarze czasowym, tj. od 1 do 6 dni roboczych). Jednakże prognozuje się, iż przedmiotowe koszty pracodawców z tytułu nieobecności pracownika w pracy mogą wynieść 63,5 mln zł rocznie, w tym 2,1 mln zł dla pracodawców będących jednostkami budżetowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie danych otrzymanych z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (stan na koniec 2018 r.) przyjęto, iż średnio 33.201 pielęgniarek i położnych skorzysta z urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych, w ciągu roku, z tytułu uczestnictwa np. w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, sympozjach i zjazdach (12,8% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych).

Do ww. wyliczeń przyjęto średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarki i położnej w wysokości 5.598,48 zł brutto (źródło: Ministerstwo Zdrowia (styczeń 2019 r.) – dane z badania ankietowego przeprowadzonego w 885 jednostkach), co w przeliczeniu na dzień pracy wynosi 318,95 zł brutto brutto (wraz z pochodnymi pracodawcy). 

Do wyliczenia skutków dla jednostek budżetowych (187 jednostek) (0,8 mln zł rocznie) przyjęto, iż z 3.222 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach budżetowych skorzysta z dodatkowego urlopu szkoleniowego (w wymiarze do 6 dni roboczych w ciągu roku) - 12,8% uprawnionych osób. Do wyliczenia skutków dla jednostek samorządu terytorialnego (1,3 mln zł rocznie) przyjęto, iż z 5.154 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w urzędach marszałkowskich i domach pomocy społecznej skorzysta z dodatkowego urlopu szkoleniowego (w wymiarze do 6 dni roboczych w ciągu roku) - 12,8% uprawnionych osób.

źródło: ministerstwo zdrowia

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?