1200 PLN pielęgniarek. Narada z ministrem. Co ustalono?

Dodatek podwyżkowy pielęgniarek i położnych.


Spotkanie w ministerstwie zdrowia w sprawie 1200 PLN pielęgniarek 

Poniżej publikujemy informację zamieszczoną na fanpage OZZPiP w dniu 6 grudnia 2019 roku

W dniu 6.12.2019 na wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie stron Porozumienia z dn. 9 lipca 2018 r.

* Przedmiotem spotkania było wskazanie problemów związanych z realizacją zobowiązań wynikających z Porozumienia oraz bieżących spraw związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce.

* Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok poinformowała Ministra Zdrowia, że Zarząd Krajowy zebrany na posiedzeniu w dn. 3-5.12.2019 zobowiązał ją do przekazania informacji, ze oczekujemy ostatecznego rozwiązania drażliwych kwestii związanych z podpisanym Porozumieniem do połowy stycznia 2020, w przeciwnym razie Związek będzie czuł się zwolniony ze zobowiązania w zakresie niepodejmowania ogólnopolskich akcji protestacyjnej.

* Przewodnicząca poinformowała również, że średnio w skali kraju tylko 20% podmiotów leczniczych objętych działaniem OZZPiP realizuje wzrost wynagrodzeń grupy pielęgniarek i położnych zgodnie z zaleceniami.

* Minister Zdrowia w odpowiedzi na zgłoszone problemy zobowiązał się do ich rozwiązania do połowy stycznia 2020r. i wskazał termin kolejnego spotkania podsumowującego realizację Porozumienia w tygodniu 20-24.01.2020 r.

Zacytowano oryginalną treść komunikatu

źródło: OZZPiP 

Komentarz redakcji pielegniarki.info.pl 

Kolejne "bardzo owocne" spotkanie pań w czepkach z ministrem zdrowia...

"Tylko 20% podmiotów leczniczych objętych działaniem OZZPiP realizuje wzrost wynagrodzeń grupy pielęgniarek i położnych zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia". Taki wniosek pada w 16 miesiącu obowiązywania Porozumienia. Co na to minister? Zobowiązał się do ich rozwiązania... do połowy stycznia 2020 r. A o przedmiotowych problemach minister, izba i związki mają wiedzę od ponad roku...

Efekty tego spotkania... to kolejny argument za dysmisją pani Ptok i Małas! 

Warto podkreślić, że w komunikacie zero informacji o 1200 PLN dla pielęgniarek i połoznych po dniu 1 kwietnia 2020 roku.

Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?