Pielęgniarka, była posłanka, Bernadeta Krynicka została... kierownikiem w szpitalu.

Była posłanka - pielęgniarka Bernadeta Krynicka.


Oferta pracy szpitala w Łomży

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Kierownika Działu Kontraktowania i 

Nadzoru Świadczeń Medycznych.

      Wymagania:
      - wykształcenie wyższe,

      - preferowana znajomość zagadnień związanych z kontraktowaniem świadczeń   
        medycznych.
Inne wymagania:

- rzetelność, sumienność, fachowość

- systematyczność

- odpowiedzialność

- umiejętność radzenia sobie ze stresem

- aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

- umiejętność obsługi komputera [m.in. pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)]
Umiejętności:

- organizowania pracy własnej,

- współpracy i komunikowania,

- rozwiązywania sytuacji problemowych.

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

Oferty proszę składać do dnia 11 grudnia 2019 r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: [email protected]

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – KIEROWNIK DZIAŁU KONTRAKTOWANIA I NADZORU ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH".

źródło: szpital-lomza.pl


Dyrektor na powyższe stanowisko ogłosił konkurs w dniu 28 listopada. Natomiast w dniu 12 grudnia na tym stanowisku została zatrudniona (bez konkursu) była posłanka Bernadeta Krynicka. O tej sytuacji wypowida się dyrektor placówki w radio.bialystok.pl

"Przed objęciem funkcji posła była pielęgniarką oddziałową. Teraz zajmuje stanowisko kierownika Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych. Wcześniej dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży Mariusz Obrycki ogłosił konkurs na to stanowisko. Bernadeta Krynicka w nim nie startowała, ale to nie stanowi problemu w związku z tym, że cały czas była pracownikiem placówki - dodaje jej dyrektor.

- Można powiedzieć nawet, że nie nowy pracownik, tylko doświadczony pracownik szpitala. Pani Krynicka, po urlopie bezpłatnym, po zakończeniu kadencji wróciła do swojego zakładu pracy. I w związku z tym nastąpiła zmiana stanowiska. Tak, był konkurs, aczkolwiek to jest tak naprawdę tylko przesunięcie pracownika i oddelegowanie go do innego działu - mówi Mariusz Obrycki".

A tymczasem dyrektor zrezygnował ze stanowiska. Była posłanka nie wyklucza startu w konkursie na to stanowisko.

Wiecej informacji w sprawie na radio.bialystok.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek - izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Szef do pielęgniarek: zróbcie "kroplówki z potasem" w klubie sportowym. Odmówiły! Sportowcy przyszli do pielęgniarek.

Pielęgniarka jednozmianowa miała L4. ZUS wypłacił 7 tys. zasiłku. W drugim zakładzie według ZUS-u "świadczyła" pracę, powinna oddać zasiłek. Co na to Sąd?